LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 Họ và tên: Lê Tấn Lợi                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1959            

Quê quán: Tân Xuân, H.Châu Thành, Đồng Tháp

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ                                 Học hàm: Phó giáo sư

Địa chỉ liên lạc: 156/50G Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0972.78.1234               Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại Học Cần Thơ

Trồng Trọt

1982

Thạc sỹ

Trường Đại Học Wageningen, Hà Lan

Khoa học đất

1998

Tiến sỹ

Đại học Bang Louisiana, Hoa Kỳ

Hải dương học và khoa học ven biển

2008

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

 

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ năm 1982-1998

Giảng viên

BM. Khoa học đất và Quản lý đất đai, Khoa Nông nghiệp và SHƯD- ĐHCT

Đường 3/2 , P. Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Từ năm 1998-2009

Giảng viên chính.

BM. Khoa học đất và Quản lý đất đai, Khoa Nông nghiệp và SHƯD- ĐHCT

Đường 3/2 , P. Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Từ năm 2009-nay

Giảng viên chính

BM. Tài nguyên Đất đai, Khoa MT&TNTN ĐHCT

Đường 3/2 , P. Xuân Khánh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

 III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm
hoàn thành

Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1         

Xây dựng quy trình xác định các yếu tố đầu vào, đầu ra của hệ thống sử dụng đất đai trong quy hoạch sử dụng đất đai bền vững.

2008

KHCN cấp Bộ

Chủ nhiệm

2         

Tác động của việc khai thác tần g canh tác đến sử dụng tài nguyên đất bền vững tại  Càng Long, Châu Thành và Trà Cú, Trà Vinh.

2009

KHCN cấp Tỉnh

Chủ nhiệm

3         

Xây dựng quy trìng sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Hậu Giang

2010

KHCN cấp Tỉnh

Chủ nhiệm

4         

Xây dựng các mô hình ứng dụng tổng hợp các giải pháp cải thiện đất vùng canh tác lúa ba vụ trong đê bao

2011

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

5         

Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả trên đất phèn khu vực Tái định cư khí điện đạm xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

2011

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

6         

Nghiên cứu quản lý nước và phân bón hợp lý cho vùng canh tác lúa 3 vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long

2012

Đề tài cấp bộ

Chủ nhiệm

7         

Xây dựng các mô hình canh tác có hiệu quả trên vùng đất phèn tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang

2013

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

8         

Ứng dụng quy trình CIFOR nghiên cứu sự tích lũy carbon trong cây đước tại hệ thống rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

2013

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

9         

Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án phát triển các loại hình dịch vụ tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

2014

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

10    

Xây dựng mô hình chuyển đổi kiểu sử dụng đất lúa theo hướng  nông nghiệp đô thị tại quận Bình Thủy Thành Phố Cần Thơ

2015

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

11    

Khảo sát và xây dựng mô hình canh tác theo hướng nông nghiệp đô thị tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

2016

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

12    

Đánh giá tác động của trồng cây keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rùng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

2016

Đề tài cấp địa phương

Chủ nhiệm

3.2 Các công trình công bố

Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Trần Thanh Nhiên. 2011. Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá thích nghi đất đai cấp huyện. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 19b. 158-167.

Lê Tấn Lợi. 2011. Tính chất thủy văn theo địa hình và mùa tại khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 17a. 219-228.

Lê Tấn Lợi. 2011. Ảnh hưởng của dạng lập địa và tần số ngập triều lên tính chất lý hóa học đất tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 18a. 1-10.

Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt. 2012. Phân vùng sinh thái nông nghiệp và đánh giá thích nghi đất đai tại Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 23a. 69-78.

Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Hồ Minh Tâm. 2012. Mô hình canh tác có hiệu quả cho vùng bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nhà máy khí - điện - đạm tại xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 22a. 88-97.

Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Văn Thao. 2012. Thực trạng đất đai và đề xuất giải pháp trong sử dụng đất nông nghiệp Huyện Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 22a. 40-48.

Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng. 2013. Khảo sát tính chất hóa học của bùn đáy ao nuôi tôm sú tại Huyện Duyên Hải Và Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 8. 23-27.

Lê Tấn Lợi, Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn Văn Bạo. 2013. Đánh giá thích nghi đất đai và đề xuất kiểu sử dụng đất có hiệu quả tại vùng đệm Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 12. 51-60.

Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Ngô Ngọc Hưng. 2013. Diễn biến nước mặn của nguồn nước và một số tính chất hóa học đất trồng mía ở Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng. Nông nghiệp và PTNT. 12. 48.

Lê Tấn Lợi, Lê Tâm Thiện. 2013. Áp dụng giải pháp kỹ thuật tổng hợp làm tăng hiệu quả các mô hình canh tác trên vùng đất ba vụ lúa trong đê bao tại Huyện Thoại Sơn Và Chợ Mới Tỉnh An Giang. Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn. 10. 80-86.

Nguyễn Văn Bo, Ngô Ngọc Hưng, Lê Tấn Lợi. 2013. Ứng dụng mô hình tưới Budget để cải thiện độ mặn trên đất lúa bị nhiểm mặn. Khoa Học Đất. 41. 63-67.

Trần Ngọc Ngoan, Lê Tấn Lợi, Ngô Ngọc Hưng, Huỳnh Minh Hoàng. 2013. Đặc điểm tự nhiên và tính chất hóa học của muối Bạc Liêu. Khoa Học Đất. 40. 92-95.

Lê Tấn Lợi. 2013. Mô phỏng động thái đạm hữu dụng trong đất lúa bằng phần mềm Stella. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26. 262-268.

Nguyen Quoc Khuong, Lê Tấn Lợi, Nguyễn Minh Đông. 2013. Ảnh hưởng của biện pháp tưới lên hiệu quả sử dụng phân đạm, năng suất lúa trên đất phù sa và đất phèn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26. 255-261.

Lê Tấn Lợi, Đồng Ngọc Phượng. 2014. Thực trạng và hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tại vùng đệm xã minh thuận, huyện U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 30. 59-69.

Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân Em. 2014. Rresearch on carbon accumulation of rhizophora apiculata on the different mangrove types at Ngoc Hien district Ca Mau province. Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology). Vol.52, No.3A, 2014. 274

Lê Tấn Lợi, Đỗ Thanh Tân Em. 2015. Đánh giá hiệu quả kinh tế và bố trí kiểu sử dụng đât tại Quận Bình Thủy Thành Phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học đất. 46. 119-126.

Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên. 2015. Nghiên cứu các mô hình canh tác có hiệu quả cho vùng đệm vườn quốc gia U Mnh Hạ, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 40. 69-80.

Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni. 2015. Ảnh hưởng của cao trình đến khả năng tích lũy carbon dưới mặt đất của rừng ngập mặn Cồn Ông Trang, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. MT2015. 208-217.

Nguyễn Hà Quốc Tín, Lê Tấn Lợi. 2015. Ảnh hưởng của cao trình đến khả năng tích lũy carbon trên mặt đất của rừng ngập mặn Cồn Ông Trang, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. MT2015. 218-225.

Lê Tấn Lợi, Lý Hằng Ni. 2017. Đánh giá đất đai và đề xuất kiểu sử dụng đất nông nghiệp tại Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hội ng Tạp chí khoa học đất . Số 50 (59 – 64)

Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. Mangrove structure variation under influences of tidal-inundation in the Bac Lieu coastal zone. Hội nghị khoa học công nghệ lần 3 - Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh. Trường Đại học Tài Nguyên môi Trường thành phố Hồ Chí Minh 18/11/2016. . 84-90.

Lý Trung Nguyên, Lê Tấn Lợi, Văn Phạm Đăng Trí, Jun Sasaki, Hisamichi Nobuoka. 2016. Độ dày rừng ngập mặn đáp ứng khả năng làm giảm tác động của sóng triều đến vùng ven bờ Tỉnh Bạc Liêu. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 162-173.

Phan Thị Ngọc Thuận, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên. 2016. Nghiên cứu thành phần loài phiêu sinh thực vật trong khu vực rừng tràm và rừng keo lai tại U Minh Hạ Tỉnh Cà Mau. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 43-53.

Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Nguyễn Việt Trung. 2016. Ảnh hưởng của kiểu sử dụng đất trồng keo lai đến tính chất đất tại khu vực rừng U Minh Hạ, Tỉnh Cà Mau. Quản lý đất đai vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 2016. Trường Đại Học Cần Thơ. 24/11/2016. . 273-283.

Lê Tấn Lợi, Lý Trung Nguyên, Phạm Ra Băng. 2016. Nghiên cứu và đánh giá chất lượng mật ong trong vùng trồng tràm và vùng trồng keo lai tại rừng U Minh Hạ, Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Ngô Thị Thanh Hằng, Lý Hằng Ni. 2016. Thực trạng sản xuất và định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45. 49-63.

Lê Tấn Lợi, Phạm Thanh Vũ, Lê Thị Mỹ Tiên. 2016. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43. 80-92.