LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN TẤN LỢI            Giới tính: NAM     

Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1997                    Nơi sinh: An Giang

Quê quán: Chợ Mới, An Giang               Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Phật giáo

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                   Năm phong học vị: 2021

Chức danh khoa học cao nhất: Nghiên cứu viên Năm phong: 2019

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                                                            

Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 88/22/7, đường Lê Lai, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại liên hệ: 0943203431               

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Quản lý Đất đai

Năm tốt nghiệp: 2019       

  1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2019-2021                 Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Đất đai

Tên luận văn: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỤT LÚN ĐẤT
TẠI TP. LONG XUYÊN, TP. CÀ MAU VÀ TP. CẦN THƠ

Tháng, năm được cấp bằng: 12/2021

  1. Ngoại ngữ

          Ngoại ngữ: Anh Văn                                        Mức độ thành thạo:  B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2019 đến nay

BM. Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Kết hợp ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 để đánh giá mối quan hệ giữa sụt lún đất và đô thị hóa tại Tp. Cần Thơ

2021

Trường

Chủ nhiệm

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

3. Các khóa tập huấn chuyên môn đã tham gia

TT

Tên lớp tập huấn

Thời gian và địa điểm

1

Tham gia khóa tập huấn xây dựng bản đồ mở (OpenStreetMap)

Cần Thơ, năm 2017

2

Tham gia khóa tập huấn xây dựng bản đồ mở (OpenStreetMap) nâng cao

Cần Thơ, năm 2018

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi,Quảng Thị Dal, Trương Chí Quang, Phạm Quốc Việt, 2021. Ứng dụng công nghiệ UAV (Drones) theo dõi và cảnh báo sớm dịch hại vùng canh tác lúa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Tấn Lợi,Huỳnh Nhựt Phi, Võ Quốc Tuấn, 2020. Ứng dụng ảnh viễn thám theo dõi trữ lượng rừng ngập mặn tại Mũi Cà Mau. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc khoa học Trái Đất và Tài nguyên với phát triển bền vững.

Nguyễn Tấn Lợi,Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn, 2019. Ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 trong đánh giá tình trạng sạt lở bờ sông Tiền và sông Hậu giai đoạn 2015 -2018. Hội Thảo Ứng Dụng GIS Toàn Quốc, 10.

Võ Quốc Tuấn, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Kiều Diễm, 2019. Sử dụng viễn thám Sentinel-2 để đánh giá sự thay đổi diện tích đất rừng tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 – 2018. Hội Thảo Ứng Dụng GIS Toàn Quốc, 10.

Võ Quốc Tuấn, Phan Thị Kiều Trinh, Nguyễn Tấn Lợi, 2019. So sánh kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại Tp. Cần Thơ sử dụng hai loại ảnh Sentinel-2 và Landsat-8. Tạp chí Khoa học Đất