Trường Đại học Cần Thơ tổ chức mở khóa học bổ sung kiến thức dành cho các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ trong năm 2022.

Các ngành bổ sung kiến thức để dự tuyển Thạc sĩ Quản lý đất đai:

Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành phù hợp phải bổ sung kiến thức để đủ điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

Môn học bổ sung kiến thức:

Học phí, thời gian học, hình thức học

Hồ sơ đăng ký và nộp học phí

  1. Học viên nhập thông tin đăng ký tham dự khóa học tại đây

     và gửi kèm file bằng tốt nghiệp đại học.

  1. Nộp học phí: học viên chọn 01 trong 02 hình thức nộp

Hình thức nộp trực tiếp: nộp tại Phòng Tài chính Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phồ Cần Thơ.

Hình thức nộp qua chuyển khoản ngân hàng:

Thông tin chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Cần Thơ
Số tài khoản: 007704070018367
Tại: Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh - CN Cần Thơ
Nội dung: BSKT-D12022-Họ và tên-Số điện thoại

(Ví dụ: BSKT-D12022-Nguyen Van Quy-0769656266)

 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, thời gian đóng tiền và thời gian học tập

 

Trường hợp miễn học phần học bổ sung kiến thức và thủ tục nộp hồ sơ miễn

Học phần đã học trong chương trình đại học nếu cùng tên học phần, có điểm từ bằng hoặc lớn hơn 5,0đ và có số tín chỉ từ bằng hoặc lớn hơn học phần học sổ sung kiến thức sẽ được miễn.

Thủ tục nộp hồ sơ miễn:

Đơn miễn học bổ sung kiến thức (theo mẫu tại đây).

Bảng điểm đại học (01 bản sao có thị thực hoặc 01 bản photocopy có mang theo bảng điểm tốt nghiệp gốc để đối chiếu).

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký và mọi chi tiết khác có liên quan xin liên hệ:

Khoa Sau đại học Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02923.734401 hoặc 02923. 734402

Website: http://gs.ctu.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.