- Tên ngành: Quản lý Đất đai

- Mã ngành tuyển sinh: 7850103

- Phương thức xét tuyển:

   + Xét tuyển bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 2).

   + Xét tuyển bằng điểm học bạ THPT (Phương thức 3).

- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01); Toán-Hóa-Sinh (B00); Toán-Hóa-Tiếng Anh (D07)

- Tên ngành được ghi trên bằng tốt nghiệp, bảng điểm và quyết định tốt nghiệp.

Vị trí việc làm

- Kỹ sư đo đạc – bản đồ, thiết kế mô hình, cơ sở dữ liệu về đất đai, giải đoán ảnh viễn thám, đánh giá,

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và đô thị, hậu cần trong Quân đội và Công an quản lý về đất đai.

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực về tài nguyên môi trường, cán bộ địa chính; nhân viên ngân hàng liên quan về thẩm định hồ sơ đất đai.

- Nhân viên phụ trách tư vấn, môi giới, thẩm định giá đất, thị trường bất động sản, chuyên viên tư vấn dịch vụ hồ sơ nhà, đất.

- Quản lý trong công ty, đơn vị tư nhân về lĩnh vực đất đai, tự thành lập tổ chức và quản lý các công ty đo đạc, kinh doanh bất động sản.

- Giảng viên, nghiên cứu viên về các lĩnh vực liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch.

Nơi làm việc

- Ủy ban nhân dân các cấp;

- Thanh tra nhà nước về đất đai, ngân hàng, kho bạc;

- Đơn vị thuộc Quân đội và Công An;

- Các Sở ban ngành (Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Phòng Tài nguyên Môi trường,…), Phòng địa chính Quận/Huyện xã/phường, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh/Chi nhánh;

- Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung Tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường, Ban quản lý các dự án, Phòng Quản lý đô thị (trực thuệc UBND); Ban giải phóng mặt bằng và giải tỏa bồi thường;

- Viện/Trường đại học, cao đẳng, trung cấp,.. đạo tạo và nghiên cứu về lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, Viện/Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp;

- Các tổ chức nghiên cứu về quản lý đất đai, quy hoạch, bảo tồn và khai thác tài nguyên đất đai;

- Công ty tư vấn, thiết kế, quy hoạch sử dụng đất; Công ty đo đạc, thiết kế bản đồ; Công ty tư vấn, môi giới và thẩm định giá bất động sản; Công ty tư vấn dịch vụ hồ sơ nhà đất và bất động sản,…