Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý đất đai năm 2024 đợt 1.

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo trình độ kỹ sư Quản lý đất đai 2024. Chương trình Kỹ sư Quản lý đất đai được công nhận đạt chuẩn quốc tế AUN-QA.

Quy hoạch vùng và đô thị thuộc nhóm ngành Kiến trúc, Đào tạo người học năng lực chuyên môn trong lĩnh vực về quy hoạch cấp vùng, quy hoạch và thiết kế đô thị.