DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG DO GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN CHỦ TRÌ

STT TÊN ĐỀ TÀI THỜI GIAN CHỦ NHIỆM
1 Xây dựng phẫu diện đất ĐBSCL 2003 Phạm Thanh Vũ
2 Đánh giá đất đai và phân tích hệ thống canh tác kết hợp với các kỹ thuật đánh giá đa mục tiêu làm cơ sở cho qui hoạch sử dụng đất đai ở Xã Song Phú, huyện Tam Bình,tỉnh Vĩnh Long 2004 Lê Quang Trí
3 Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lý-hóa đất bằng kỹ thuật GIS 2004 Trần Thị Ngọc Trinh
4 Xây dựng và ứng dụng phương pháp quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân (PLUP) tại xã Vĩnh Lợi, và xã Vĩnh Mỹ A,  tỉnh Bạc Liêu 2005 Lê Quang Trí
5 Nghiên cứu và so sánh hiệu quả sử dụng đất đai trong hệ thống canh tác VAC (Vườn-Ao-Chuồng) của các Huyện Cái Bè (TG), Tam Bình (VL) và Ô Môn (CT) 2005 Lê Quang Trí
6 Phương pháp đáng giá phân bố ô nhiễm chất Arsen (As) trong nước ngầm bằng kỹ thuật GIS 2005 Nguyễn Thị Hồng Điệp
7 Ứng dụng kỹ thuật viễn thám và GIS theo dõi hiện trạng vùng sinh thái ven biển và đánh giá sức chịu tải môi trường nước khu vực nuôi thủy sản tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên giang 2011 Nguyễn Thị Hồng Điệp
8 Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt đất và tình hình hạn hán khu vực đbscl trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu 2011 Trương Chí Quang
9 Xu hướng di chuyển và bồi tụ phù sa vùng cửa sông Cửu Long 2012 Phan Kiều Diễm
10 Hiệu quả các mô hình canh tác vùng đất phèn 2012 Nguyễn Thị Song Bình
11 Webgis trong tra cứu thông tin thửa đất và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã 2012 Trương Chí Quang
12 Theo dõi diễn tiến và đề xuất hướng quản lý mảng cây xanh đô thị Thành phố Cần Thơ theo hướng an sinh bền vững 2013 Huỳnh Thị Thu Hương
13 Giám sát diễn tiến lũ ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở sử dụng ảnh viễn thám 2014 Huỳnh Thị Thu Hương
14 Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải thấp để xác định sự phân bố và ước tính sinh khối trên các loài rừng ngập mặn ven biển ĐBSCL 2015 Nguyễn Thị Hồng Điệp
15 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh SCIAMACHY/ENVISAT trong việc theo dõi xu hướng phát thải của khí cacbon dioxide (CO2) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003-2012 2015 Phan Kiều Diễm
16 Sinh kế bền vững trong quá trình chuyển đổi sử dụng đất đai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 2015 Nguyễn Thị Song Bình
17 Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu nông thôn mới. 2015 Trần Thị Ngọc Trinh
18 Ứng dụng mô hình đa tác tử để mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện mực nước biển dâng. 2015 Trương Chí Quang
19 Khả năng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị trong sự phát triển tàinguyên đất đai bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long (trường hợp nghiên cứu ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) 2016 Nguyễn Thị Hà Mi
20 Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải thấp để xác định sự phân bố và ước tính sinh khối trên các loài rừng ngập mặn ven biển ĐBSCL 2017 Nguyễn Thị Hồng Điệp
21 Phát triển hệ thống giám sát lũ lụt và hạn hán vùng ĐBSCL
dựa vào nền tảng Google Earth Engine
2017 Võ Quốc Tuấn
22 Ứng dụng chuỗi Markov dự báo nhu cầu sử dụng đất đai quận Cái Răng  2018 Phan Hoàng Vũ
23 Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và kinh tế xã hội Huyện Hòn Đất, Kiên Giang 2019 Võ Quang Minh
24 Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC (Fertility Capability Classification) 2019 Võ Quang Minh
25 Giải pháp phân tích lợi ích trong sử dụng đất theo hướng sinh thái bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu 2019 Nguyễn Thị Song Bình
26 Ứng dụng công nghệ UAV (Flycam) trong theo dõi và cảnh báo sớm các loại dịch hại trên cây lúa 2019 Võ Quốc Tuấn   
27 Xây dựng một số tiêu bản (Monoliths) phẫu diện các nhóm đất chính (Fluvisols và Plinthosols) ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 2019 Trần Văn Hùng
28 Xây dựng phương pháp đánh giá tổng sản lượng sơ cấp cho các kiểu thực phủ khu vực đồng bằng sông cửu long 2019 Phan Kiều Diễm
29 Xây dựng quy trình liên kết cơ sở dữ liệu từ hệ thống cảm biến IoT với ảnh viễn thám trong mô phỏng năng suất và sản lượng lúa, trường hợp nghiên cứu ở Sóc Trăng 2019 Trương Chí Quang
30 Ứng dụng phương pháp đánh giá đất cảm quan (Visual Soil Assessment) trong đánh giá đất trồng cây ăn trái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 2019 Thái Thành Dư
31 Đánh giá thoái hóa đất trồng lúa theo đơn vị đất đai (trường hợp nghiên cứu ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) 2019 Nguyễn Thị Hà Mi