Ngoài những hoạt động hỗ trợ cho sinh viên đang học tại trường, Hội cựu sinh viên ngành Quản lý Đất đai thường xuyên tham gia cùng Bộ môn trong các hoạt động xã hội như trao học bổng, quả cho học sinh đầu năm học mới, phát quà cho người nghèo.

Những hoạt động này thể hiện sự tâm tình chia sẻ, thương yêu của ngwoif làm công tác quản lý đất đai đối với xã hội

Trao quà các em học sinh nhân dịp năm học mới

 Trao quà cho người nghèo