HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG LUẬN VĂN

ĐẠI HỌC

Các em sinh viên đại học sử dụng mẫu định dạng luận văn trong file. Tải file định dạng

Đối với sinh viên ngành Quản lý Đất đai, sử dụng bìa màu Xanh dương nhạt

Đối với sinh viên ngành Lâm sinh, sử dụng bìa màu Xanh lá

- Đề cương Luận văn đại học: Đinh dạng theo định dạng của Luận văn. (File mẫu đề cương sẽ được cập nhật vào ngày 5/8/2022)

 

CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

Đối với học viên cao học, Nghiên cứu sinh: Áp dụng theo hướng dẫn của Trường ĐHCT (Xem hướng dẫn)