Giới thiệu Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Bộ môn Tài nguyên đất đai được thành lập từ Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai thuộc Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, trên cơ sở của Bộ môn Nông Hoá Thổ Nhưỡng thuộc Khoa Trồng Trọt cũ được thành lập năm 1976. Từ năm 2010, bộ môn được sáp nhập vào khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. Ðội ngũ giảng viên có trình độ cao, phần lớn được đào tạo sau đại học ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm thực tế, có quan hệ tốt trong hợp tác và chuyển giao các kiến thức khoa học cho địa phương, và tham gia thực hiện nhiều chương trình hợp tác quốc tế

St.Christ

Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hoạt động giảng dạy

Nghiên cứu Khoa học