Giới thiệu Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Bộ môn Tài nguyên đất đai được thành lập từ Bộ môn Khoa học đất và Quản lý đất đai thuộc Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, trên cơ sở của Bộ môn Nông Hoá Thổ Nhưỡng thuộc Khoa Trồng Trọt cũ được thành lập năm 1976. Từ năm 2010, bộ môn được sáp nhập vào khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên. Ðội ngũ giảng viên có trình độ cao, phần lớn được đào tạo sau đại học ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm thực tế, có quan hệ tốt trong hợp tác và chuyển giao các kiến thức khoa học cho địa phương, và tham gia thực hiện nhiều chương trình hợp tác quốc tế

St.Christ

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Bộ môn Tài nguyên đất đai đào tạo 2 lĩnh vực Quản lý đất đai và Quy hoạch vùng đô thị (từ 2023).
Đại học Quản lý đất đai:  Đào tạo trình độ kỹ sư về quản lý hành chính nhà nước, kỹ thuật - công nghệ, quản lý - khai thác và phát triển bền vững các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên đất đai, quản lý đất đai. Xem chi tiết.
Đại học Quy hoạch vùng và đô thị (tuyển sinh 2023): Đào tạo trình độ kỹ sư, người học được đào tạo năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, sáng tạo, kỹ năng tổ chức, làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực về quy hoạch cấp vùng, quy hoạch và thiết kế không gian đô thị để góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho địa phương phục vụ cộng đồng.  Xem chi tiết.
Thạc sĩ Quản lý đất đai:  Người học được đào tạo nâng cao, có chuyên môn vững vàng về quản lý hành chính nhà nước về đất đai, kỹ thuật - công nghệ, quản lý - khai thác và phát triển bền vững các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên đất đai, quản lý đất đai. Xem chi tiết
Tiến sĩ Quản lý đất đai:  Người học được đào tạo kiến thức chuyên sâu về quản lý đất đai, đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế một cách có hiệu quả. Xem chi tiết.
Nơi làm việc:
- Người học lĩnh vực Quản lý đất đai có năng lực làm việc ở các cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai (Ủy ban nhân dân, sở ban ngành/phòng Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;…); Công ty tư vấn, môi giới bất động sản và dịch vụ nhà đất; Công ty thẩm định giá bất động sản; Công ty đo đạc, thiết kế bản đồ; Các tổ chức nghiên cứu về quản lý đất đai, quy hoạch, bảo tồn và khai thác tài nguyên đất đai; Các viện/trường đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch; Bộ phận có liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc Ngân hàng, Quân đội, Công An.
- Người học lĩnh vực Quy hoạch vùng và đô thị có năng lực công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước (Sở xây dựng, Sở quy hoạch kiến trúc, phòng quản lý đô thị ở các cấp quận/huyện, các công ty về dịch vụ đô thị, Viện quy hoạch đô thị, trung tâm quy hoạch của quốc gia, tỉnh/thành phố…); Các công ty tư vấn thiết kế quy hoạch kiến trúc tư nhân (trong nước và quốc tế); Các viện, trường đại học trong nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế.

Tuyển sinh Đại học, Sau đại học

Chương trình Kỹ sư Quản lý đất đai đạt chuẩn Chất lượng quốc tế theo AUN-QA

Đảm bảo chất lượng

Hoạt động giảng dạy

Nghiên cứu Khoa học