Hàng năm, hội cựu sinh viên thường tham dự các buổi sinh hoạt đầu khóa, động viên và trao đổi kinh nghiệm với các em sinh viên đang học. Các anh chị cũng có nhiều phần quà cho sinh viên xuất sắc các khóa, sinh viên vượt khó học giỏi.

 

Các dịp hội thảo, họp mặt Cựu sinh viên cũng là dịp để các anh chị chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cải tiến cho chương trình đào tạo Quản lý đất đai gắn với thực tiễn công việc.