DANH MỤC ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Cấp tỉnh/ cấp địa phương

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Cán bộ phụ trách

1

Xây dựng bản đồ đất và đánh giá thích nghi đất đai làm cơ sở cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh Cà Mau, 2000-2010

2001

Tỉnh Cà Mau

Chủ nhiệm đề tài nhánh

GS.TS. Lê Quang Trí

2

Nghiên cứu cơ bản và biện pháp kỷ thuật canh tác lên năng suất Khoai mì trồng trên đất phèn nặng vùng  Tri Tôn, An Giang, 2000-2002

2002

Tỉnh An Giang

Chủ nhiệm

GS.TS. Lê Quang Trí

3

Đánh giá chất lượng đất nước và đề xuất biện pháp sử dụng đất thích hợp cho mô hình canh tác lúa-tôm tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

2003

Tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm đề tài nhánh

GS.TS. Lê Quang Trí

4

Khảo sát các hoạt động liên quan đến nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước ở kinh Tám Thước và Phường Hai , Thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2004

Tỉnh Sóc Trăng

Đồng chủ nhiệm

GS.TS. Lê Quang Trí

5

Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của hệ thống canh tác vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau, đề xuất các giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2002-2005 và định hướng 2010

2004

Tỉnh Cà Mau

Đồng chủ nhiệm

GS.TS. Lê Quang Trí

6

Nghiên cứu mô hình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng trên vùng đất phèn xã Vĩnh Lộc và Ninh Thạnh Lợi huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu

2006

Tỉnh Bạc Liêu

Đồng chủ nhiệm

GS.TS. Lê Quang Trí

7

Theo dõi sự thay đổi và đánh giá chất lượng đất vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể trong vùng nuôi tôm mặn lợ thuộc 3 huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2006-2008

Tỉnh Sóc Trăng

Đồng chủ nhiệm

GS.TS. Lê Quang Trí

8

Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Và Đánh Giá Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Sóc Trăng Bằng Kỹ Thuật GIS (Hệ Thống Thông Tin Địa Lý) Và Geostatistic (Thống Kê Địa Lý).

2004

Tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

9

Đánh giá tiềm năng độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang

2010

Tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

10

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường tỉnh Hậu Giang

2006

Tỉnh  Hậu Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

11

Cải thiện năng suất chất lượng cây khóm ở Gò Quao, Kiên giang

2012

Tỉnh  Kiên Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

12

Ứng dụng công nghệ WebGIS và ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống và cảnh báo phòng trừ dịch hại  lúa ở tỉnh An Giang

 

2013

Tỉnh  An Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

13

Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

 

2016

Tỉnh An Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Võ Quang Minh

14

Tác động của việc khai thác tần g canh tác đến sử dụng tài nguyên đất bền vững tại  Càng Long, Châu Thành và Trà Cú, Trà Vinh

2009

TỈnh Trà Vinh

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

15

Xây dựng quy trìng sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Hậu Giang

2010

Tỉnh Hậu Giang

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

16

Xây dựng các mô hình ứng dụng tổng hợp các giải pháp cải thiện đất vùng canh tác lúa ba vụ trong đê bao

2011

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

17

Xây dựng mô hình canh tác có hiệu quả trên đất phèn khu vực Tái định cư khí điện đạm xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

2011

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

18

Xây dựng các mô hình canh tác có hiệu quả trên vùng đất phèn tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang

2013

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

19

Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án phát triển các loại hình dịch vụ tại làng nghề hoa kiểng Phó Thọ- Bà Bộ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

2014

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

20

Xây dựng mô hình chuyển đổi kiểu sử dụng đất lúa theo hướng  nông nghiệp đô thị tại quận Bình Thủy Thành Phố Cần Thơ

2015

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

21

Khảo sát và xây dựng mô hình canh tác theo hướng nông nghiệp đô thị tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng

2016

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

22

Đánh giá tác động của trồng cây keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rùng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

2016

Cấp địa phương

Chủ nhiệm

PGS.TS. Lê Tấn Lợi

23

Khảo sát đánh giá các yếu tố đặc thù trong phân hạng đất phục vụ công tác định giá đất tại địa bàn thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

206

Tỉnh Trà Vinh

Chủ nhiệm

TS. Phạm Thanh Vũ