THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Cần Thơ.

- Đơn vị quản lý: Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên.

- Tên ngành: Quản lý Đất đai.

- Danh hiệu văn bằng: Kỹ sư.

- Hình thức đào tạo: Đại trà, chính quy.

- Thời gian đào tạo và số lượng tín chỉ: 4,5 năm; 150 tín chỉ (Bắt buộc: 109 tín chỉ, tự chọn: 41 tín chỉ).

- Tiêu chuẩn nhập học: Việc xét tuyển vào chương trình Quản lý Đất (QLĐĐ) đai dựa trên điểm của một trong bốn khối thi A, A1, B và D1 với tổ hợp các môn thi lần lượt là: (i) Toán, Lý, Hóa; (ii) Toán, Vật lý, Tiếng Anh; (iii) Toán, Hóa và Sinh và (iv) D1 Toán, Hóa, Tiếng Anh. Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia hoặc dựa trên điểm học bạ THPT. Căn cứ vào kết quả của kỳ thi thống nhất quốc gia nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố mức điểm tối thiểu cho từng khối thi; từ mức điểm tối thiểu, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đưa ra điểm chuẩn cho từng ngành và nhận sinh viên vào các đợt nghiêm ngặt (mỗi đợt 20 ngày). Để thu hút nhiều thí sinh, một số thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực hoặc được tuyển thẳng (như học sinh giỏi cấp quốc gia).

- Thông tin về kiểm định chất lượng chương trình: Đã đạt kiểm định nội bộ năm 2018.

Xem File quy cách chương trình đào tạo từ năm học 2020-2021

Xem File quy cách chương trình đào tạo từ năm học 2019-2020

Xem File quy cách chương trình đào tạo từ năm học 2014-2015