Nhằm thực hiện sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng nỗ lực nâng cao và cải thiện chất lượng các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHCT. Trong năm 2021, Trường ĐHCT triển khai kế hoạch đánh giá 8 chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN (ASEAN University Network - Quality Assessment), được chia thành hai đợt đánh giá. Đợt 1 được thực hiện từ ngày 22 - 26/3/2021 đối với 4 CTĐT gồm: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông), Kỹ thuật cơ điện tử (Khoa Công nghệ) và Sư phạm Toán học (Khoa Sư phạm). Theo báo cáo kết quả đánh giá ngoài do Ban Thư ký AUN gửi đến Nhà trường vào ngày 17/5/2021, tất cả 4 CTĐT đánh giá trong Đợt 1 đều được nhận xét “Đáp ứng như mong đợi”, đáng chú ý, có nhiều lĩnh vực hoạt động được nhận xét là “Đáp ứng trên cả mong đợi” theo yêu cầu chất lượng của AUN.

Tiếp nối thành công của đợt đánh giá ngoài từ xa lần 1 trong năm nay, Đợt 2 được tổ chức từ ngày 13 đến 17/12/2021 với 4 CTĐT gồm: Công nghệ thực phẩm và Khoa học cây trồng (Khoa Nông nghiệp), Hóa học (Khoa Khoa học Tự nhiên), Quản lý đất đai (Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên). Sáng ngày 13/12/2021, chương trình khai mạc đợt đánh giá ngoài từ xa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 252 đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của GS.TS. Suzeini Binti Abd Halim, Thành viên Hội đồng AUN-QA, Đánh giá viên cao cấp; các đánh giá viên chính gồm: TS. Maria Elissa J. Lao, Ông Johnson Ong Chee Bin và Ông Prem Anand; các đánh giá viên gồm: GS.TS. Juanito O. Cabanias, TS. Attachai Ueranantasun, PGS.TS. Roberto Bruno Gozzoli và GS.TS. Isabel Pefianco Martin; hai đánh giá viên trong nước hỗ trợ công tác xác minh gồm: PGS.TS. Phạm Văn Tuấn và TS. Nguyễn Huy Phúc; Ban thư ký gồm: Cô Monsiri Chintanavisit và Cô Soranee Chuyingsakultip.