CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI - TIỀM NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN VÀ

KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Thư mời hội thảo và họp mặt 20 ngành Quản lý đất đai

Thông báo Hội thảo QLĐĐ 2019

Thứ sáu, Ngày 09 tháng 08 năm 2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG

07:30 - 08:00

Đón tiếp đại biểu - đăng ký tham dự

08:00 - 08:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo

(Dẫn chương trình: P.CTCT ĐHCT)

08:10 - 08:30

Phát biểu khai mạc Hội thảo:  Ban Giám Hiệu trường Đại học Cần Thơ

Phát biểu của đơn vị tài trợ:    Công ty TNHH Bình Điền

08:30 - 08:40

Tri ân tặng hoa nhà tài trợ.

PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ tọa: GS. TS. Lê Quang Trí – GS. TS. Võ Quang Minh  

Thư ký: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

08:40 - 08:55

Báo cáo 1: Quản lý tài nguyên đất đai ĐBSCL: Thực trạng và định hướng phát triển.

GS.TS. Võ Quang Minh – Khoa Môi trường và TNTN

08:55 - 09:10

Báo cáo 2: Thực trạng và định hướng phát triển ngành Tài nguyên môi trường thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Long

09:10-09:30

Thảo luận chung

09:30-10:00

Nghỉ giải lao (30’) + Chụp hình lưu niệm

Họp mặt kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển ngành Quản lý Đất đai trường Đại học Cần Thơ (1999-2019)

PGS.TS. Phạm Thanh Vũ

 

 

TIỂU BAN 1: Công nghệ quản lý đất đai (CNTT, GIS-Viễn thám, UAV, Đo đạc, 4.0)

Chủ tọa:  PGS. TS. Nguyễn Kim Lợi - TS. Võ Quốc Tuấn,                           

Thư ký: TS. Phan Kiều Diễm

10:00 – 12:00

Báo cáo tổng quan tiểu ban

Báo cáo 1: Sử Dụng Phương Pháp Nội Suy Kriging Xây Dựng Bản Đồ Xâm Nhập Mặn Tỉnh Bến Tre (HT067).

Báo cáo viên: ThS. Mai Xuân

Báo cáo 2: Ứng Dụng Mô Hình Tích Hợp Gis Và MCA Trong Đánh Giá Thích Nghi Đất Đai Phục Vụ Đề Xuất Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Huyện Hòn Đất – Tỉnh Kiên Giang (HT085).

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Tấn Trung

Báo cáo 3: Ứng Dụng Bài Toán Tối Ưu Hóa Và Bố Trí Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Cho Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (HT038).

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Hồng Thảo

Báo cáo 4: Đánh Giá Sự Thay Đổi Diện Tích Rừng Phòng Hộ Ven Biển Tỉnh Bạc Liêu Từ Năm 2016 Đến Năm 2018 Bằng Ảnh Sentinel – 2 (HT044).

Báo cáo viên: KS. Nguyễn Kiều Diễm

TIỂU BAN 2: Chính sách đất đai (luật, thanh tra, giải quyết tranh chấp, đăng ký đất)

Chủ tọa:  TS. Nguyễn Văn Bình - PGS. TS. Lê Tấn Lợi                                 

Thư ký: ThS. Châu Hoàng Thân

10:00 – 12:00

Báo cáo tổng quan tiểu ban

Báo cáo 1: Nghiên Cứu Khả Năng Tiếp Cận Luật Đất Đai Giữa Dân Tộc Thiểu Số Và Dân Tộc Kinh Trên Địa Bàn Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên (HT050)

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Bình

Báo cáo 3: Đánh Giá Thực Trạng Tham Vấn Cộng Đồng Trong Công Tác Giao Đất, Giao Rừng Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Tại Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị (HT072)

Báo cáo viên: ThS. Trần Trọng Tấn

Báo cáo 4: Xác Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Công Dân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Công Về Đất Đai Tại Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp (HT054)

Báo cáo viên: ThS. Ngô Thạch Thảo Ly

Báo cáo 5: Thực Trạng Đời Sống Người Dân Sau Khi Thu Hồi Đất Tại Khu Vực Trung Tâm Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (HT101)

Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

TIỂU BAN 3: Quy hoạch sử dụng đất đai và vùng đô thị (quy hoạch, kinh tế đất đai)

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Nông - TS. Phạm Quang Khánh                                 

Thư ký: ThS. Vương Tuấn Huy

10:00 – 12:00

Báo cáo tổng quan tiểu ban

Báo cáo 1: Phân Tích Hình Thái Không Gian Trong Biến Động Đất Nông Nghiệp (HT014)

Báo cáo viên: ThS. Phan Hoàng Vũ

Báo cáo 2: Quản Lý Quy Hoạch Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật trong Bối Cảnh Xây Dựng Đô Thị Thông Minh Tại Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (HT091)

Báo cáo viên: ThS. Tôn Thất Lộc

Báo cáo 3: Xác Định Cơ Cấu Diện Tích Thích Hợp Cho Các Loại Sử Dụng Đất Sản Xuất Nông Nghiệp, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn Bằng Ứng Dụng Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu (HT096)

Báo cáo viên: TS. Nông Thị Thu Huyền

Báo cáo 4: Xác Định Nhân Tố Canh Tác Bền Vững Cây Ăn Trái Tại Tỉnh Hậu Giang (HT099)

Báo cáo viên: PGS. TS. Lê Thanh Phong

TIỂU BAN 4: Tài nguyên và tiềm năng đất đai (nông nghiệp, tài nguyên, suy thoái đất, tiềm năng đất đai, biến đổi khí hậu, thiên tai)

Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ - PGS. TS. Trần Văn Dũng

Thư ký: TS. Đỗ Thị Xuân

10:00 – 12:00

Báo cáo tổng quan tiểu ban

Báo cáo 1: Xác Định Trở Ngại Của Đất Cho Sự Phát Triển Các Loại Cây Trồng Chính Ở Tỉnh Vĩnh Long (HT039)

Báo cáo viên: ThS. Lê Huy Vũ

Báo cáo 2: Phân Lập Và Tuyển Chọn Các Dòng Vi Khuẩn Quang Dưỡng Không Lưu Huỳnh Màu Tía Chịu Được Môi Trường Độc Chất Al3+ Từ Đất Phèn Trồng Lúa (HT057)

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Quốc Khương

Báo cáo 3: Đánh Giá Tiềm Năng Đất Đai Và Đề Xuất Giải Pháp Tái Cơ Cấu Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái (HT098)

Báo cáo viên: ThS. Trương Thành Nam

Báo cáo 4: Sử Dụng Vật Liệu Hữu Cơ Cải Thiện Dinh Dưỡng Và Đặc Tính Sinh Học Đất Nhiễm Mặn Trồng Lúa Tại Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng (HT078)

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Xuân

TIỂU BAN 5: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường (Quản lý môi trường, xử lý môi trường, tài nguyên nước)

Chủ tọa:   TS. Nguyễn Đình Giang Nam - ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Thư ký: TS. Nguyễn Minh Đông

10:00 – 12:00

Báo cáo tổng quan tiểu ban

Báo cáo 1: Đặc Tính Hình Thái Và Lý – Hóa Học Đất Nhiễm Mặn  Vùng Canh Tác Lúa – Tôm Tại Cà Mau (HT022)

Báo cáo viên: ThS. Lê Phước Toàn

Báo cáo 2: Ảnh Hưởng Kết Hợp Của Trồng Cây Chịu Mặn Và Bón Vôi Trên Cải Thiện Hóa Học Đất Lúa Nhiễm Mặn Ở Các Tỉnh Ven Biển Đồng Bằng Sông Cửu Long (HT087)

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Đông

Báo cáo 3: Xây Dựng Bản Đồ Chất Lượng Nước Dưới Đất Theo Yếu Tố Mặn. Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre (HT043)

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đình Giang Nam

Báo cáo 4: Đặc Điểm Sinh Học Và Hiệu Quả Xử Lý Chất Ô Nhiễm Trong Nước Thải Sơ Chế Gà Rán Công Nghiệp Của Sậy (Phragmites Spp.) Trong Hệ Thống Đất Ngập Nước Chảy Ngầm Theo Phương Ngang (HT065)

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Điền Châu

 BAN TỔ CHỨC