Trường Đại học Cần Thơ triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong theo khung đảm bảo chất lượng của AUN-QA cho 08 Chương trình đào tạo trong đó có ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAIThực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực "Đây là một trong những hoạt động cốt lõi nhằm thực hiện phương châm mà Nhà trường đã đặt ra: Đồng Thuận - Tận Tâm - Chuẩn Mực - Sáng Tạo.

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. AUN hiện có 30 thành viên, trong đó có các thành viên Việt Nam là ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh và ĐH Cần Thơ.

Năm 2020, nhằm đáp ứng chất lượng đào tạo theo tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Đại Học Cần Thơ, Bộ môn Tài nguyên Đất đai đã được phép đăng ký và sẽ Kiểm định chất lượng Quốc tế vào năm 2021. Để chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA cho chương trình đầu tiên tham gia, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã thành lập Tổ cán bộ chuyên trách AUN nhằm thực hiện các công việc có liên quan. Tổ tự đánh giá hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường ĐHCT và nhận chỉ đạo trực tiếp từ trưỏng Khoa Môi trường và TNTN. Sự tư vấn, tập huấn và hỗ trợ từ Trung tâm quản lý chất lượng – Đại học Cần Thơ.

Việc tham gia kiểm định AUN-QA sẽ mang lại giá trị:

  • Người hưởng lợiđầu tiên từ hoạt động kiểm định chất lượng chương trình này chính là sinh viên.
  • Sinh viên sẽ được hưởng một chương trình đào tạocó chất lượng được cải tiến liên tục, trên tất cả các khía cạnh như khung chương trình, các môn học, giảng viên và hoạt động giảng dạy, hoạt động hỗ trợ sinh viên.
  • Các bên liên quankhác như giảng viên, nhà tuyển dụng đều có lợi. Cụ thể là nhà tuyển dụng có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hơn,
  • Giảng viênđược giảng dạy cho đối tượng là các sinh viên giỏi, được nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường mang tính quốc tế, đặc biệt là có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với các đối tác quốc tế và cũng tự hoàn thiện mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai - Khoa Môi trường và TNTN xin thông báo đến tất cả quý Thầy Cô, quý Đồng nghiệp, quý Nhà Tuyển dụng, quý Lãnh đạo các đơn vị, Cựu sinh viên ngành, Nghiên cứu sinh, học viên cao học và Sinh viên ngành Quản lý Đất đai và các ngành trong và ngoài Trường được nắm thông tin, hỗ trợ, chia sẽ và đóng góp vào hoạt động Kiểm định để đạt được chất lượng hiệu quả nhất.