ĐĂNG KÝ  VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2022

 • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bậc 3/6 (B1) đối với thí sinh chưa có chứng chỉ B1 trở lên.
 • Thời gian thi tuyển: 25/6/2022 và 26/6/2022.
 • Thời gian dự kiến công bố kết quả tuyển sinh: tháng 7/2022.
 • Thời gian nhập học dự kiến: tháng 8/2022.
 • Địa điểm: nộp tại Khoa Sau đại học, Trường Đại học Cần Thơ Dãy D1- Nhà điều hành-Trường Đại học Cần Thơ Khu 2, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Xem dẫn đường)
 • Trường Đại học Cần Thơ nhận hồ sơ dự tuyển nộp đầy đủ và đúng thời hạn thông báo, Hồ sơ và lệ phí đã nộp không hoàn trả lại
 • Tải hồ sơ

DANH MỤC NGÀNH KHÔNG BỔ SUNG KIẾN THỨC: Quản lý đất đai

NGÀNH BỔ SUNG KIẾN THỨC:

 • Quản lý tài nguyên và Môi trường, 
 • Kỹ thuật tài nguyên nước ,
 • Khoa học Môi trường,
 • Khoa học đất, 
 • Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên, 
 • Kỹ Thuật trắc địa bản đồ, 
 • Xây dựng, 
 • Luật Hành chính, 
 • Quy hoạch vùng đô thị, 
 • Công nghệ thông tin, 
 • Hệ thống thông tin, 
 • Phát triển nông thôn, 
 • Lâm sinh.

MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC Xem thông báo Học bổ túc kiến thức Cao học QLĐĐ

 • Tài nguyên đất đại cương, 03 tín chỉ
 • Trắc địa đại cương (NN175), 03 tín chỉ
 • Đánh giá đất (NN508), 02 tín chỉ