LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN TẤN LỢI            Giới tính: NAM     

Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1997                    Nơi sinh: An Giang

Quê quán: Chợ Mới, An Giang               Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Phật giáo

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                   Năm phong học vị: 2021

Chức danh khoa học cao nhất: Nghiên cứu viên Năm phong: 2019

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                                                            

Đơn vị công tác: Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: số 88/22/7, đường Lê Lai, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại liên hệ: 0943203431               

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Quản lý Đất đai

Năm tốt nghiệp: 2019       

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2019-2021                 Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Đất đai

Tên luận văn: ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỤT LÚN ĐẤT
TẠI TP. LONG XUYÊN, TP. CÀ MAU VÀ TP. CẦN THƠ

Tháng, năm được cấp bằng: 12/2021

 1. Ngoại ngữ

          Ngoại ngữ: Anh Văn                                        Mức độ thành thạo:  B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2019 đến nay

BM. Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Kết hợp ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 để đánh giá mối quan hệ giữa sụt lún đất và đô thị hóa tại Tp. Cần Thơ

2021

Trường

Chủ nhiệm

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

 

 

 

 

 

3. Các khóa tập huấn chuyên môn đã tham gia

TT

Tên lớp tập huấn

Thời gian và địa điểm

1

Tham gia khóa tập huấn xây dựng bản đồ mở (OpenStreetMap)

Cần Thơ, năm 2017

2

Tham gia khóa tập huấn xây dựng bản đồ mở (OpenStreetMap) nâng cao

Cần Thơ, năm 2018

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi,Quảng Thị Dal, Trương Chí Quang, Phạm Quốc Việt, 2021. Ứng dụng công nghiệ UAV (Drones) theo dõi và cảnh báo sớm dịch hại vùng canh tác lúa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ

Nguyễn Tấn Lợi,Huỳnh Nhựt Phi, Võ Quốc Tuấn, 2020. Ứng dụng ảnh viễn thám theo dõi trữ lượng rừng ngập mặn tại Mũi Cà Mau. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc khoa học Trái Đất và Tài nguyên với phát triển bền vững.

Nguyễn Tấn Lợi,Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Võ Quốc Tuấn, 2019. Ứng dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 trong đánh giá tình trạng sạt lở bờ sông Tiền và sông Hậu giai đoạn 2015 -2018. Hội Thảo Ứng Dụng GIS Toàn Quốc, 10.

Võ Quốc Tuấn, Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Tấn Lợi, Nguyễn Kiều Diễm, 2019. Sử dụng viễn thám Sentinel-2 để đánh giá sự thay đổi diện tích đất rừng tại huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 – 2018. Hội Thảo Ứng Dụng GIS Toàn Quốc, 10.

Võ Quốc Tuấn, Phan Thị Kiều Trinh, Nguyễn Tấn Lợi, 2019. So sánh kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại Tp. Cần Thơ sử dụng hai loại ảnh Sentinel-2 và Landsat-8. Tạp chí Khoa học Đất

 

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN KIỀU DIỄM                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1997                  Nơi sinh: Sóc Trăng

Quê quán: Kế Sách, Sóc Trăng                         Dân tộc: Kinh                    Tôn giáo: Không

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                  Năm phong học vị: 2021

Chức danh khoa học cao nhất:                         Năm phong:

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                                   

Đơn vị công tác:Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 227, đường 30/4, phường Xuân Khánh, Q.NK, TPCT.

Điện thoại liên hệ: 84-967890405            

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Quản lý đất đai

Năm tốt nghiệp: 2019       

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2019-2021                           Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai

Tên luận văn: “Đánh giá mối liên hệ giữa sự đô thị hóa và đảo nhiệt đô thị thành phố Cần Thơ”.

Tháng, năm được cấp bằng: Dự kiến tháng 12-2021

 1. Ngoại ngữ

          Ngoại ngữ: Anh Văn                                        Mức độ thành thạo:  B2 (Châu Âu)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

08/2019 - nay

BM. Tài nguyên đất đai, khoa Môi trường và TNTN, ĐHCT 

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng phương pháp đánh giá tổng sản lượng sơ cấp cho các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

2020

Trường

Thành viên chính

2

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát

triển bền vững nông lâm thủy sản và kinh

tế xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

2021

Trường

Thành viên

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tươngứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”) 

3. Các khóa tập huấn chuyên môn đã tham gia

TT

Tên lớp tập huấn

Thời gian và địa điểm

1

The Advanced GIS and Remote Sensing for Natural Resources Monitoring and Management

Thời gian: Tháng 01/2019

Tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON-Mekong Institute), trường Đại học Cần Thơ

2

An International Regional Science Training On "Remote Sensing of Land-Use/Cover Change and Climate Impacts In Coastal Zone

Thời gian: Tháng 12/2019

Tại Trường đại học Prince of Songkla, Phuket, Thailand

4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

Trần Thanh Tài, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2019. Xây dựng bản đồ phân loại rừng sử dụng chuỗi ảnh khác biệt thực vật. Tạp chí khoa học đất/ Hiệp hội khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2525-2216

Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Võ Quốc Tuấn. 2019. Đánh giá sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất khu vực vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2008 – 2018. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019. Nhà xuất bản nông nghiệp. ISBN: 978-604-60-3104-8

Nguyễn Kiều Diễm, Trần Thị Kim Sa, Võ Quốc Tuấn. 2019. Đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu từ năm 2016 đến năm 2018. Tạp chí khoa học đất Việt Nam.ISSN: 2225-2516

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm,Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Vũ Bằng. 2020. Theo dõi tiến độ xuống giống lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 sử dụng chuỗi ảnh viễn thám và công cụ TIMESAT. Tạp chí khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2225-2516

Nguyễn Kiều Diễm, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kim Ngọc. 2020. Đánh giá hiệu quả xây dựng bản đồ bề mặt không thấm tạit hành phố Cần Thơ sử dụng ảnh viễn thám. Tạp chí khoa học đất Việt Nam. ISSN: 2225-2516

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm,và Amnat Chithaisong. 2020. Đánh giá tổng sản lượng sơ cấp rừng rụng lá sử dụng mô hình quang hợp và ảnh viễn thám - trường hợp nghiên cứu tại Thái Lan. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. NXB trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333

Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2020. Đánh giá sự thay đổi tổng sản lượng sơ cấp theo thời gian của các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. NXB trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333

Dörr, N., Schenk, A., de Wit, K., Lexmond, B. R., Minderhoud, P. S. J., Neussner, O., Nguyen, D. K., and Nguyen, T. L. 2020. Recent Subsidence Rates in the Mekong Delta derived from Sentinel-1 SAR-Interferometry. EGU General Assembly 2020/Online/https:// doi.org/10.5194/egu sphere-egu2020-18 912

P K Diem, N K Diem, H V Hung. 2021. Assessment of the efficiency of using MODIS MCD43A4 in mapping of rice planting Calendar in the Mekong delta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science/IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1315

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Thái Thành Dư                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1990    Nơi sinh:     

Quê quán:             Dân tộc: Kinh                Tôn giáo

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                               Năm phong học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:                     Năm phong:

Chức vụ: Nghiên cứu viên                                               

Đơn vị công tác: Bộ môn tài nguyên đất đai, Khoa MT&TNTN, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:

Điện thoại liên hệ: 84-979 959 400       

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                     Nơi đào tạo:  Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Ngành học chuyên môn: Quản Lý Đất Đai         Năm tốt nghiệp: 2015

Bằng đại học 2: Không                                    Năm tốt nghiệp: Không     

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2015-2017                          

Nơi đào tạo: Đại Học Cần Thơ, Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo: Quản Lý Đất Đai

 1. Ngoại ngữ : Anh Văn                               Mức độ thành thạo:  Trình độ C

III.     QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

STT

Tên lĩnh vực nghiên cứu chính

1

Thổ nhưỡng (Phân loại đất, độ phì đất)

2

Viễn thám

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (Tỉnh, bộ, ngành)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định các chỉ thị của sự suy giảm và các biện pháp cải thiện độ phì đất nông nghiệp vùng ĐBSCL trên cơ sở hệ thống FCC (Fertility Capability Classification)

2021

Đề tài cấp bộ

Thư ký

2

Ứng dụng phương pháp đánh giá đất cảm quan (Visual Soil Assessment) trong đánh giá đất trồng cây ăn trái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2020

Đề tài trường

Chủ nhiệm

3

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và kinh tế xã hội Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

2020

Đề tài trường

Thành viên chính

4

Xây dựng tiêu chí đánh giá các mô hình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) ở ĐBSCL

2018

Đề tài trường

Thành viên

2. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Số ISBN

Tác giả

Đồng

tác giả

1

Phương pháp trực quan trong đánh giá đất (Visual Soil Assessments – VSA)

Đại học Cần Thơ

2020

978-604-965-404-6

 

+

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

2015

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lúa ở các kịch bản biến đổi khí hậu ở tỉnh Bạc Liêu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng Hà Nội 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 242-247.
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư, 2015. Vùng dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp ở đồng bắng sông Cửu Long. Hội thảo khoa học và công nghệ lần thứ 14. Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/10/2015. NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM 2015. ISBN: 978-604-73-3695-1, trang 154-160.
 3. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng Hà Nội 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 232-236.

2016

 1. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, 2016. Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng đồng bằng sông Cửu Long – năm 2016 tại trường đại học Cần Thơ. NXB đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-919-785-7. Trang 121-131.

2017

 1. Thái Thành Dư, Ông Văn Ninh, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, 2017. Các đặc tính phân loại đất theo hệ thống phân loại WRB 2006 tỉnh Hậu Giang tỉ lệ 1/100.000. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 52/2017, trang 10-15.
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Trương Huỳnh Cẩm Thiện, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, 2017. Thực trạng áp dụng nông nghiệp đô thị trong khai thác tài nguyên đất đai tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 52/2017, trang 41-46.
 3. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Tạ Ngọc Sơn, Võ Quang Minh, 2017. Đánh giá khả năng áp dụng ba loại ảnh viễn thám MODIS, LANDSAT, SENTINEL trong xác định hiện trạng sử dụng đất tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 tại trường Đại học Quy Nhơn. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ ISBN: 978-604-913-652-3, trang 941-947.

2018

 1. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ và Thái Thành Dư, 2018. Nghiên cứu tính bền vững của các mô hình canh tác có triển vọng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN 1859-2333. Số 54 (Số chuyên đề: Nông nghiệp): 126-135.
 2. Nguyễn Thị Phương Đài, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa và Thái Thành Dư, 2018. Đánh giá đặc tính độ phì nhiêu đất lúa theo hệ thống FCC và đề xuất giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đất tỉnh An Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội. ISSN: 1859-4581. Trang 150-159.
 3. Võ Quang Minh, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư và Lê Quang Trí, 2018. Đánh giá các trở ngại cho phát triển các kiểu sử dụng đất ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 7-13.
 4. Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Phạm Văn Tiến và Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2018. Đánh giá đặc tính độ phì đất sản xuất lúa theo hệ thống FCC tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 14-20.
 5. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh và Phạm Thị Huyền Diệu, 2018. Đánh giá hiệu quả các mô hình canh tac 3 giảm 3 tăng trong canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đất “Sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018” tại trường Đại học Cần Thơ. NXB Đại học Cần Thơ. ISBN: 978-604-965-106-9. Trang 86-91.
 6. Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Trần Thanh Thắng, Thái Thành Dư, 2018. Cơ sở chuyển đổi chú dẫn bản đồ đất Đồng bằng sông Cửu Long phân loại theo WRB (1998) sang WRB (2006). Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 5-13.
 7. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Ông Văn Ninh, 2018. Cập nhật bản đồ đất và đánh giá biến động các nhóm đất chính tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 14-18.
 8. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, 2018. Đánh giá tính bền vững và chiến lược quản lý khai thác tài nguyên đất đai cho phát triển các mô hình canh tác có triển vọng ở Hậu Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 120-124.
 9. Võ Quang Minh, Nguyễn Văn Đường, Roãn Ngọc Chiến, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Lê Văn Khoa, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Lê Huy Vũ, Tăng Hoài Phương, 2018. Đặc tính độ phì đất và một số hạn chế cho canh tác lúa ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 53/2018, trang 125-130.
 10. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ và Võ Quang Minh, 2018. Ứng dụng kỹ thuật GIS trong phân tích đánh giá tính bền vững của các mô hình canh tác có triển vọng ở tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-0000-0, trang 132-137.
 11. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ và Lê Quang Trí, 2018. Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động các biểu loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2017. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-0000-0, trang 342-351.
 12. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Thị Mộng Kha và Nguyễn Thị Phương Đài, 2018. Chuyển đổi chú dẫn bản đồ đất phân loại theo hệ thống WRB 2006 sang độ phì nhiêu đất (FCC) canh tác lúa tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học đất. ISSN: 2525-2216. Số 54/2018, trang 12-18.
 13. Thai Thanh Du, Nguyen Thi Ha Mi, Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Phạm Thanh Vu and Le Quang Tri, 2018. Application of GIS in the Mapping of Soil Fertility Distribution in the Mekong Delta. Proceedings of International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences 2018 at Can Tho University, 22nd - 25th November 2018. Can Tho University publishing house. ISBN: 978-604-965-115-1, Pages 60-65.

2019

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Phạm Thị Huyền Diệu, Thái Thành Dưvà Võ Quang Minh, 2019. Xác định tiêu chí đánh giá các mô hình sản xuất lúa theo hướng nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đất, số 55, 86-93. ISSN 2525 – 2216.
 2. Ông Văn Ninh, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hà Mi, Nguyễn Minh Trang, và Nguyễn Ngọc Mộng Kha, 2019. Đánh giá tiềm năng độ phì nhiêu đất và xác định các trở ngại cho canh tác lúa tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đất, số 55, 136-142. ISSN 2525 – 2216.
 3. Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Trần Văn Dũng, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thị Hà Mi. 2019. Các đặc tính phân loại đất và sự phân bố đất tỉnh An Giang phân loại theo WRB 2006 tỉ lệ 1:100.000. Tạp chí Khoa học Đất, số 56, 5-10. ISSN 2525 – 2216.
 4. Lê Huy Vũ, Võ Quang Minh, Phạm Thanh Vũ, Trần Văn Dũng, Lê Văn Khoa, Trần Kim Tính, Lê Quang Trí, Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quỳnh Thắm, Nguyễn Văn Đường, Phạm Ngọc Phát, Roãn Ngọc Chiến, Đỗ Bạch Đằng, Trần Tuấn. 2019. Xác định trở ngại của đất với sự phát triển các loại cây trồng chính ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Đất, số 56. 39 – 44. ISSN 2525 – 2216.
 5. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh. 2019. Đánh giá tính bền vững các mô hình nông nghiệp đô thị tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 65 – 69. ISSN 2525 – 2216.
 6. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. 2019. Xây dựng phân cấp thích nghi mô hình nông nghiệp đô thị theo mục tiêu kinh tế xã hội môi trường tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đất, số 56, 86 – 90. ISSN 2525 – 2216.
 7. Nguyễn Thị Hà Mi, Thái Thành Dư, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, 2019. Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong theo dõi cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu tỉnh An Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-3104-8, trang 513-521.
 8. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, 2019. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân bố không gian của các đặc tính phân loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019 tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019. NXB Nông nghiệp ISBN: 978-604-60-3104-8, trang 563-569.
 9. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, Le Quang Tri, Nguyen Thi Ha Mi, and Tran Van Dung, 2019. Soil fertility capability classification (FCC) in the Mekong Delta, Vietnam based on the conversion of soil map (WRB). International Journal of Engineering Sciences & Research Technology. ISSN: 2277-9655, Vol. 8(6), pg. 224-231.
 10. Vo Quang Minh, Thai Thanh Du, Le Van Khoa, Pham Thanh Vu, Le Quang Tri, Tran Van Dung, 2019. Map Manipulation for Rice Soil Fertility Classification of the Mekong Delta, Vietnam. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. ISSN: 2348-1358, Vol. 6, Issue. 7, pg. 61-69
 11. Vo Quang Minh, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, Le Van Khoa, Le Quang Tri, Nguyen Thi Ha Mi, Tran Van Dung, 2019. Current Land Uses on Problem Soils in Hau Giang Province, Viet Nam. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology. ISSN: 2348-1358, Vol. 6, Issue. 10, pg. 55-61
 12. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, and Le Quang Tri, 2019. Pedotransfer function for Predicting Orchard Organic Carbon Soil in Hau Giang Province, Vietnam. Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences. ISSN: 2350-2274, Vol. 7(11), pg. 145-155.

2020

 1. Thái Thành Dư, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh. 2020. Ứng dụng phương pháp đánh giá đất trực quan trong đánh giá đất trồng cây ăn trái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Đất, số 61/2020, 160 – 167. ISSN 2525 – 2216.
 2. Vo Quang Minh, Pham Thanh Vu, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Le Quang Tri, and Tran Van Dung, 2020. Major Land uses on acid Sulfate soils of Hau Giang province, Vietnam. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology. ISSN: 2456-1878, Vol. 5, Issue. 1, pg. 192-196.
 3. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Thai Thanh Du, Pham Thanh Vu, and Le Quang Tri, 2020. Prediction of Orchard Soils Degradation using Munsell Soil Color. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. ISSN: 2278-3075, Vol. 9 Issue. 6, pg. 338-343.
 4. Vo Quang Minh, Le Van Khoa, Le Quang Tri, Phạm Thanh Vu, and Thai Thanh Du, 2020. Limitation and Recommendation for Rice Cultivation on the Problem Soils in the Southern Region of Vietnam. Indian Journal of Agricultural Research. Vol. 54. Issue. 5, pg. 617-622.

2021

 1. Vo Quang Minh, Truong Chi Quang, Thai Thanh Du, Tran Thi Hien, 2021. Spatial Delineation of Rice Yield and Production by the Combination of Rice Crop Modelling and Remote Sensing: A Case Study in Soc Trang Province, Vietnam. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. ISSN: 2088-5334. Vol. 11 No. 3, pg. 856-863.

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lý Trung Nguyên                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1992                      Nơi sinh: Cần Thơ   

Quê quán: Thới Lai, Cần Thơ                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nghiên cứu viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 294E4/4 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ                         

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0932 85 21 25   

Fax:                                                                                        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Lâm Sinh         

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2013

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường Năm cấp bằng: 2017    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ       
 • Tên luận án: Đánh giá khả năng làm giảm năng lượng sóng triều của độ dày rừng ngập mặn ven biển tỉnh bạc Liêu

3. Ngoại ngữ: Anh văn                                 Mức độ sử dụng: good

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - nay

Bộ môn Tài nguyên đất đai, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Impacts of saline intrusion in the coastal areas on soil, water properties and production status of forestry-agriculture and agriculture farming systems in soc trang province

2017 - 2018

Small project

Chủ nhiệm

2

Đánh giá tác động của trồng Keo lai đến chất lượng mật ong và năng suất cá đồng khu vực rừng U Minh Hạ, Cà Mau.

2014 - 2017

Tỉnh

Tham gia

3

Application of CIFOR to study the Carbon accumulation in Rhizophora species in mangrove system at Ngoc Hien district, Ca Mau province

2012 - 2013

Trường

Tham gia

 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

2017

Ly Trung Nguyen, Van Pham Dang Tri, Le Tan Loi, Jun Sasaki and Hisamichi Nobuoka (2017). Assessment of the ability of mangrove structures for attenuation of coastal wave energy: A case study in Bac Lieu province, Vietnam. APAC’s Conference 2017 in Philipin.

Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Effects of Acacia hybrid cultivation on osmosis water at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Can Tho University.

Phan Thi Ngoc Thuan, Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Study the impact of the planted bed in acid sulphate soil to zooplankton system in U Minh Ha forest zone, Ca Mau. Can Tho University. (in press)

2016

Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016). Mangrove structure variation under influences of tidal-inundation in the Bac Lieu coastal zone. Hochiminh city University of Natural Resources and Environment. Effect of Management of Natural Resources and Environment for Green Growth (SEMREGG) (in English).

 Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016).  Determine the thickness of mangroves to meet the potential to reduce the impact of tidal - wave on the Bac Lieu coastal zone. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Nguyen, L,T  and Tri, V,P,D (2016). Assessment the influences of  tidal-inundation to mangrove roots density in Bac Lieu Coastal. Ha Noi Forest University Conference Proceedings.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Bang., P,R (2016). Study and evaluation of honey quality in Acacia hybrid planting zone and Melaleuca cajuputi planting zone at U Minh Ha, Ca Mau. Can Tho University Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Thuan, P,T,N., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Study on the species composition of phytoplankton in Acacia hybrid and Melaleuca Cajuputi zone in U Minh Ha, Ca Mau. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Be, N,V,U., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Evaluation of the effects of Acacia hybrid cultivation on the soil properties at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

    2015

 Loi, L,T and Nguyen, L,T (2015). Study on the efficiency of cropping systems for the buffer zone of U Minh Ha National Park, U Minh district Ca Mau province. Can Tho university Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333. 69-80 pp.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Thanh, N,T,H (2015). Evaluating of land use efficiency of Acacia hybrid and Melaleuca cajuputi in U Minh ha forest, Ca Mau province. Kien Giang University Conference Proceedings.

 

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Hoàng Vũ                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1988                        Nơi sinh: Cà Mau    

Quê quán: Trần Văn Thời, Cà Mau                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2014, VNam

Chức danh khoa học cao nhất:                                Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nghiên cứu viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 196, đường 3/2, P. Hưng Lợi , Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ                           

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0944129127      

Fax:                                                                                    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Quản lý đất đai                       

Nước đào tạo: Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp: 2011

Bằng đại học 2:                                                        Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý đất đai Năm cấp bằng: 2014   Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

3. Ngoại ngữ: Anh văn                                     Mức độ sử dụng: B1

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014-nay

Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững các mô hình canh tác vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu

2012-2013

Trường

Tham gia

2

Phân tích yếu tố Kinh tế-Xã hội và Môi trường của các mô hình canh tác theo hướng phát triển bền vững (trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu)

2014-2015

Bộ

Tham gia

3

Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long: sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền đất lúa” (dự án CLUES) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

2011-2015

Chương trình Hợp tác Quốc tế với IRRI với sự tài trợ của ACIAR, Úc

Tham gia

4

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển

2014-2016

Bộ

Tham gia

5

Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

2017

Tỉnh

Tham gia

 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Lê Quang Trí và Phan Hoàng Vũ, 2013. Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26c: 46-54.

Vu, P.T., Vu, P.H., Tri, V.P.D. and Trung, N.H., 2015. Agro-ecological dynamics in the coastal areas of the vi-etnamese Mekong Delta in the context of climate change (A case study in Bac Lieu province). Can Tho University Journal of Science. Vol 1: 81-88.

Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ và Văn Phạm Đăng Trí, 2016. Phân vùng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 42a: 70-80.

Trần Văn Dũng, Trần Ngọc Linh, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện và Phạm Thanh Vũ, 2016. Tài nguyên đất đai và đề xuất phát triển vùng chuyên canh khóm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh  Tiền  Giang.  Tạp  chí  Khoa  học  Trường  Đại  học  Cần  Thơ.  Số  chuyên  đề:  Nông  nghiệp (Tập 4): 94-100.

Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ và Tôn Thất Lộc, 2017. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 1-12.

Phan Hoàng Vũ, Phạm Thanh Vũ, Trần Cẩm Tú và Võ Quang Minh, 2017. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và chuỗi Markov trong đánh giá biến động và dự báo nhu cầu sử dụng đất đai. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin.