HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐẤT

SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2018

Ngày 18 – 19 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1

Hội nghị Khoa học đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả định kỳ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn về Khai thác, Quản lý và chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai bền vững trong khu vực ĐBSCL. Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai và các ngành có liên quan.

  1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - ĐHCT

- Phân viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

  1. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ

- Các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Cán bộ giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ, cựu sinh viên.

- Các đơn vị Sở, Ban ngành có liên quan đến tài nguyên và nông nghiệp, trạm trại nghiên cứu. Các Viện, Trường.

  1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Hội nghị các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu về Khoa học Đất trong thời gian qua.

  1. CÁC LĨNH VỰC

* Chính sách đất đai                                         * Quy hoạch sử dụng đất

* Quản lý tài nguyên đất bền vững                    * Đất, phân bón và cây trồng

* Quản lý dinh dưỡng và độ phì đất                   * Biến đổi khí hậu trong phát triển bền vững tài nguyên đất.

* Quản lý môi trường đất                                  * GIS-Viễn thám, công nghệ thông tin trong quản lý đất bền vững

  1. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký trực tiếp TS. Phạm Thanh Vũ theo địa chỉ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 0918.364662.

Trung tâm học liệu – trường Đại học Cần Thơ (Cổng A),

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn/introduction.php?conf_id=CSS18

  1. CÁC MỐC THỜI HẠN

01/6 - 15/8/2016:

Đăng ký tham gia Hội nghị, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm tắt báo cáo.

16/8 - 30/8/2016:

Ban chuyên môn tiến hành sắp xếp các bài đăng ký tham gia theo các tiểu ban và thông báo đến các tác giả và quy cách bài viết.

30/8 - 30/9/2016:

Gởi bài toàn văn qua email được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí Đại học Cần Thơ qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trân trọng kính chào!                                                               

 

 BAN TỔ CHỨC