LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I. LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Phạm Thanh Vũ                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1977                      Nơi sinh: Cần Thơ               

Quê quán: Sóc Trăng                                               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Chức danh: Phó giáo sư                                            Năm nhận chức danh: 2018

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn, Bí thư chi bộ

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Môi trường và TNTN, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 5/2 đường 30/04 Quận Ninh kiều – Thành phố Cần Thơ

Điện thoại liên hệ:  0918.364.662                         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Quản lý Đất đai                      

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1999

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý Đất đai Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ                               

Nước đào tạo: Việt Nam

- Tiến sĩ chuyên ngành: Môi trường Đất và Nước  Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ                               

Nước đào tạo: Việt Nam

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: “ Phương pháp qui hoạch chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”.

3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh (B2)

Mức độ sử dụng: Tốt

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1999- 2009

Bộ môn Khoa Học Đất và QLĐĐ

Cán bộ giảng dạy

2009 đến nay

Bộ môn tài nguyên đất đai

Cán bộ giảng dạy

Hiện nay

Bộ môn tài nguyên đất đai

Cán bộ giảng dạy – Phó bộ môn Tài nguyên Đất đai, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng chuyên môn.

1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội tại Đầm Dơi – Cà Mau

2000

Đề tài hợp tác đại phương

Tham gia

2

Khảo sát đất xây dựng bản đồ đất cho các xã trong huyện Cai Lậy - TG

2000

địa phương

Tham gia

3

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Cà Mau

2001

địa phương

Tham gia

4

Khảo sát xây dựng bản đồ đất, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất vùng đệm U Minh Thượng

2001

địa phương

Tham gia

5

Chương trình IRRI – DFIT

2001

Trường

Tham gia

6

Đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bạc Liêu

2002

địa phương

Tham gia

 

Khảo sát đất khu vực Nam Sơn Tiên

2002

địa phương

Tham gia

7

Khảo sát phân vùng thích nghi 02 xã Long Hòa – Hòa Minh

2002

địa phương

Tham gia

8

Bước đầu nghiên cứu hệ thống phân loại độ phì đất FCC theo FAO

2003

Bộ

Tham gia

9

Xây dựng phẫu diện đất ĐBSCL

2003

trường

chủ nhiệm

10

Khảo sát đánh giá phân vùng thích nghi huyện Mỹ Tú

2003

địa phương

Tham gia

11

Khảo sát đánh giá phân vùng thích nghi huyện Kế Sách

2003

địa phương

Tham gia

12

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp đánh giá đa mục tiêu cho quy hoạch đất đai bền vững ở vùng phèn mặn cầu ngang , Trà Vinh

2003

Bộ

Tham gia

13

Đánh giá đất đai và nghiên cứu hệ thống canh tác  xã Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long

2004

Bộ

Tham gia

14

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2004

địa phương

Tham gia

15

Khảo sát đất và đề xuất hướng sử dụng khu vực nguyên liệu mía dường cho nhà máy đường Thới Bình – Cà mau

2005

địa phương

Tham gia

16

Quy hoạch vùng sinh thái nông  nghiệp huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2006

địa phương

Tham gia

17

Khảo sát đánh giá các yếu tố đặc thù trong phân hạng đất phục vụ công tác định giá đất tại địa bàn thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2006

Tỉnh

Chủ trì

 

18

Ứng dụng cồng nghệ thông tin phục vụ quy hoạch bền vững huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

2007

Bộ

Chủ trì

19

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng quy trình phân tích hệ thống sử dụng đất đai huyện Tam Bình, Vĩnh Long

2008

Bộ

Tham gia

20

Ứng dụng một số công cụ hỗ trợ quyết định trong công tác quy hoạch và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai

2008

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất trên cơ sở chỉnh lý bổ sung bản đồ đất  Đồng bằng song Cửu Long

2011

Bộ

Chủ nhiệm đề tài

22

Mối liên hệ giưa đánh giá thích nghi đất đai định tính và định lượng huyện Càng Long Trà vinh

2011

Bộ

Thành viên

23

Liên kết giữa đánh giá thích nghi với mô hình toán  tối ưu huyện Cờ Đỏ - TPCT

2011

Trường

Thành viên

 

Hợp tác quốc tế   

 

 

 

24

Nghiên cứu đất có vấn đề: SAREC

2008

Hợp tác với Thụy điển SAREC

Tham gia đề tài nhánh

25

Tái tạo đất than bùn hổ trợ cho việc sử dụng bền vững của nguồn tài nguyên thiên nhiên năng lượng mới: RESTORPEAT

2003-2008

Hợp tác EU thuộc dự án Asia-link: RESTORPEAT

Tham gia chuyên đề nhánh

26

CLUES - IRRI

2011-2014

Hợp tác với IRRR do ACIAR tài trợ

Tham gia đề tài nhánh

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The procedure for soil monolith preparation for soil monolith collection in the Mekong delta

2001

2001 Annual report. Cantho University

2

Bước đầu xây dựng quy trình thành lập và bảo quản tiêu bản phẫu diện đất ĐBSCL

2002

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

3

Hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường

2002

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

4

Chuyển đổi chú giải bản đồ đất sang hệ thống phân loại FCC

2003

Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

5

Bước đầu nghiên cứu  khả năng ứng dụng hệ thống ASSOD phân loại suy thoái ĐBSCL

2003

Tạp chí khoa học đất Việt Nam

6

Bước đầu đánh giá khả năng ứng dụng hệ thống ASSOD trong phân loại sự suy thoái đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

2003

Tạp chí Khoa học đất Việt nam

7

Bước đầu nghiên cứu hệ thống phân loại độ phì đất FCC theo FAO

2003

Tạp chí Khoa học đất Việt nam

8

Liên kết hệ thống phân loại độ phì đất FCC (Fertility Capability Classification) với Hệ thống thông tin địa lý GIS hổ trợ đánh giá độ phì nhiêu đất.

2003

Tạp chí Khoa học đất Việt nam

9

Bước đầu nghiên cứu phân loại độ phì đất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hệ thống FCC trên cơ sở chuyển đổi từ bản đồ đất phân loại theo hệ thống FAO-UNESCO.

2003

Tạp chí Khoa học đất Việt nam

10

Tổng hợp phương pháp phân tích hệ thống sử dụng đất đai trong quy hoạch sử dụng đất đai bền vững.

2007

Kỷ yếu hội nghị khoa học

11

Đánh giá hiệu quả của các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến hệ thống sử dụng đất đai trên địa bàn Song Phú, Vĩnh Long

2007

Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ

12

Đánh giá hiệu quả kinh tế các hệ thống canh tác ở các vùng sinh thái ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kỷ yếu hội nghị khoa học  Phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông cửu Long sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO)

2007

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

13

Đánh giá hiệu quả các mô hình canh tác vùng ngọt, lợ và mặn huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

2007

Kỷ yếu hội nghị khoa học

14

Đánh giá sự thay đổiđặc tính đất và sử dụng đất của 03 huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng

2008

Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ

15

Ứng dụng công cụ hổ trợ quyết định trong công tác quy họach sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai

2009

Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ

16

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng quy trình phân tích hệ thống canh tác và đánh giá đất đai đa mục tiêu 02 cấp xã và huyện làm cơ sở quy họach sử dụng đất đai bền vững

2009

Tạp chí khoa học trường Đại Học Cần Thơ

17

Phân loại đất vùng  Đồng Bằng sông Cửu Long theo hệ thống FAO-Unessco

2010

Kỹ yếu hppjo nghị Khoa học Phát triển nôn nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

18

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá đất đai tự nhiên và đánh giá thích nghi đa tiêu chí ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2011

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

19

Phân loại đất vùng ĐBSCL theo hệ thống chú giải WRB/FAO 2006.

2011

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

20

Ứng dụng công nghệ thong tin trong đánh giá thichsn ghi tự nhiên và đa tiêu chí huyện Càng Long – Trà Vinh.

2011

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

21

Thực trạng đất đai và đề xuất giải pháp trong sử dụng đất nông nghiệp huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

2012

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

22

Tối ưu hóa trong việc lựa chọn các mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững cấp huyện nghiên cứu cụ thể huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

2013

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

23

Phân vùng sinh thái nông nghiệp theo thủy văn, thổ nhưỡng và hiện trạng canh tác cho các huyện ven biển tỉnh Bến Tre

2013

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

24

Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích Ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.

2013

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

25

Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2000-2011 và xu hướng thay đổi trong tương lai trên vùng đất phèn tại huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

2013

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

26

Xác định các yếu tố kinh tế-xã hội và môi trường Ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

2013

Tạp chí Khoa học Đại Học Cần Thơ

28

Ứng dụng mô hình Aquacrop mô phỏng năng suất lúa trong điều kiện các yếu tố khí hậu thay đổi tại vùng Bắc quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

29

Điều tra khảo sát sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại tỉnh Bạc Liêu

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

30

Phân tích các yếu tố xác định hệ thống canh tác giúp hỗ trợ trong đánh giá sử dụng đất đai

2014

Tạp chí khoa học. ĐHCT

31

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hỗ trợ quyết định trong sử dụng đất đai

2014

Kỹ yếu hội thảo khoa học công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu 2014

32

Optimization for land use planning option in Bac Lieu province.

2014

Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. 8 (2014). (ISSN 1859-4581)

33

Ứng dụng phân tích đa tiêu chí hỗ trợ quyết định trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu

2014

Tạp chí khoa học. ĐHCT

34

Exploitation of scenarios strategic land use option for agricultural development. Scientific Conference.

2014

Journal of Science and Technology.(ISBN: 978-604-6703655)

35

An interactive approach to support natural resources use policy: A case study in the Vietnamese Mekong Delta coastal areas. Presented in the conference GIS-IDEAS, Da Nang

2014

Presented in the conference GIS-IDEAS, Da Nang

36

Responding to rising sea levels in the Mekong Delta

2015

Nature climate change | advance online publication | www.nature.com/natureclimatechange

37

Agro-ecological dynamics in the coastal areas of the vi-etnamese Mekong Delta in the context of climate change (A case study in Bac Lieu province)

2015

Tạp chí Đại học Cần Thơ

Chuyên đề nông nghiệp

ISSN 1859-2333

DOI: 10.22144/ctu.jen.2015.027

38

Chuyển đổi chú giải bản đồ đất Đồng bằng sông Cửu Long phân loại theo hệ thống WRB 1998 sang WRB 2006

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

Chuyên đề nông nghiệp

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.098

39

Đánh giá sự thay đổi đặc tính đất đai được cập nhật năm 2012 so với năm 1999 tại tỉnh Bạc Liêu

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

Chuyên đề nông nghiệp

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.049

40

Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

DOI: 10.22144/ctu.jvn.2016.463

41

Tiềm năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu trong điều kiện biến đổi khí hậu

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

DOI: 10.22144/ctu.jvn.2016.013

42

Thực trạng sản xuất và định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jvn.2016.525

43

Phân vùng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp dưới tác động của xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu

 

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

DOI: 10.22144/ctu.jvn.2016.003

44

Tác động của mặn và ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu đến tiềm năng thích nghi đất đai vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

 

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

Chuyên đề nông nghiệp

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.105

45

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả các mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

2016

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jvn.2016.158

46

Tài nguyên đất đai và đề xuất phát triển vùng chuyên canh khóm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

2016

Cần Thơ

Chuyên đề nông nghiệp

ISSN 1859-2333

DOI:10.22144/ctu.jsi.2016.107

47

Đánh giá tính rủi ro của sản xuất nông nghiệp các tỉnh ven biển Đồng bằng song Cửu Long do biến động chế độ mặn

2016

Tạp chí môi trường

ISSN 1859-042X

48

Sustainable rice cultivation in the deep flooded zones of the Vietnamese Mekong Delta

2017

Vietnam Science & Technology

ISSN 2525-2461

49

Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết

2017

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

50

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai để tối ưu hóa lợi nhuận nông hộ Tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

2017

Tạp chí Đại học Cần Thơ

ISSN 1859-2333

51

Integrating indigenous knowledge for participatory land use planning (PLUP) in Tra Hat hamlet, a climate-smart village in the Mekong River Delta, Vietnam

2017

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering

 ISSN 2525-2461

3. Sách và giáo trình xuất bản

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Thực tập Đánh giá đất đai

Đại Học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

2007

2

Thực tập quy hoạch sử dụng đất đai (Giáo trình điện tử)

Đại Học Cần Thơ

2009

3

Giáo trình nguồn gốc, phân loại, khảo sát, lập bản đồ đất

Đại Học Cần Thơ

2012

4

Giáo trình quy hoạch và phát triển đô thị

Đại Học Cần Thơ

2015

5

Giáo trình Hệ sinh thái đất ngập nước

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 

2016

6

Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 

2016

7

Sách: Quy hoạch chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên đất và nước thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

2015

8

Sách: Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

 

2016

9

Sách: Công nghệ thông tin địa lý và Viễn thám trong Nông nghiệp, Tài nguyên, Môi trường

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

 

2016