LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Song Binh                                           Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1973                                        Nơi sinh: Cà Mau

Quê quán: Cà Mau                                                                     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                           Năm phong học vị:

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên                            Năm phong: 2013

Chức vụ:                                                                                     

Đơn vị công tác: Khoa Môi trường & TNTN

Địa chỉ liên lạc: Khu dân cư 515 lô 103 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại liên hệ: 0939121848                                 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Mở rộng

Nơi đào tạo: Tp. Hồ Chí Minh

Ngành học chuyên môn: Kinh tế

Nước đào tạo: Việt Nam                                               Năm tốt nghiệp: 2006          

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế                        Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh      

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Giải pháp phát triển kênh phân phối rau an toàn ở Đồng bằng sông Cửu Long

  1. Ngoại ngữ:  Anh văn Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

1997 – 2009

Bộ môn Khoa Học Đất & QLĐĐ – Khoa Nông nghiệp & SHUD

- Nghiên cứu viên
- Giảng dạy thực hành

2009 – 7/2011

Bộ môn Tài nguyên đất đai – khoa Môi trường & TNTN

- Nghiên cứu viên
- Giảng dạy thực hành

8/2011 – 2013

Bộ môn Tài nguyên đất đai – khoa Môi trường & TNTN

Tập sự giảng dạy

2013 – Nay

Bộ môn Tài nguyên đất đai – khoa Môi trường & TNTN

Giảng viên

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội tại Đầm Dơi – Cà Mau (MHO8)

2000

Hợp tác quốc tế

Tham gia

2

Khảo sát xây dựng bản đồ đất, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất vùng đệm U Minh Thượng

2001

địa phương

Tham gia

3

Đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu

2002

địa phương

Tham gia

4

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2004

địa phương

Tham gia

5

Quy hoạch vùng sinh thái nông  nghiệp huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2006

địa phương

Tham gia

6

Đánh giá chất lượng đất vùng nuôi trồng thủy sản tỉnh Sóc  Trăng. Cụ thể trong vùng nuôi tôm mặn lợ thuộc 03 huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Vĩnh Châu

2008

Cấp tỉnh

Tham gia

7

Đánh giá hiệu quả các mô hình trên đất phèn

2011

Hợp tác quốc tế

Tham gia

8

Cải thiện năng suất chất lượng cây khóm ở Gò Quao, Kiên Giang

2011

Cấp Tỉnh

Tham gia

9

Hiệu quả các mô hình canh tác vùng đất phèn

2012

Cấp Trường

Chủ trì

10

Sinh kế bền vững trong quá trình chuyển đổi sử dụng đất đai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

2015

Cấp Trường

Chủ trì

11

Giải pháp phân tích lợi ích trong sử dụng đất theo hướng sinh thái bền vững

2019

Cấp Trường

Chủ trì

 2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí/NXB

1

Socio-Economic Aspects of farming systems in Vinh Loi, Thanh Phu, and Dam Doi districts, Mekong Delta, Vietnam.

 

2002

Selected papers of the workshop on Integrated Management of Coastal Resources in the Mekong Delta, Vietnam. Wageningen University. ISBN 90-6754-674-7.

2

Đánh giá hiệu quả kinh tế các hệ thống canh tác ở các vùng sinh thái ven biển tỉnh Sóc Trăng.

 

2007

Kỷ yếu hội nghị khoa học Phát triển bền vững vùng Đồng bằng Sông cửu Long sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), năm 2007. Trường Đại học Cần Thơ

3

Đánh giá thích nghi đất đai và mô hình canh tác trên vùng đệm Vồ Dơi Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau. Sách Bảo tồn rừng tràm và đất than bùn vùng U Minh Hạ, Cà Mau. Trang 140- 162.

2009

Nhà xuất bản Nông nghiệp

4

Hiệu quả kinh tế xã các mô hình canh tác có triển vọng trên vùng đất phèn tại xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

2013

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ

5

Giải pháp bền vững cho sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

2020

Tạp chí Khoa học đất