LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN VĂN HÙNG                              Giới tính: Nam         

Ngày, tháng, năm sinh: 09/03/1975                      Nơi sinh: Long Mỹ, Hậu Giang     

Quê quán: Long Mỹ, Hậu Giang                            Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 13A3 Dãy N, Khu I, Đại Học Cần Thơ Hoặc (44/16 Đề Thám, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)   
Điện thoại liên hệ: 0919.234.332                     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       
Chức vụ:                                                              Đơn vị công tác: Khoa Môi Trường & TNTN
Ngạch viên chức: Giảng Viên                         Thâm niên giảng dạy: 17 năm (Biên chế 2009)
Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sĩ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                           Nơi đào tạo: Đại Học Cần Thơ      
Ngành học chuyên môn: Quản Lý Đất Đai                Năm tốt nghiệp: 1999         
Bằng đại học 2:                                                     Năm tốt nghiệp:  

  1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: (2006-2008)                           Nơi đào tạo: Đại Học Cần Thơ      
Chuyên ngành đào tạo: Khoa Học Đất                  Năm tốt nghiệp: 2008
Tên luận văn: Ứng dụng ảnh viễn thám giải đoán và thiết lập chỉ số báo cháy trong dự báo cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cà Mau
Tháng, năm được cấp bằng: 04/02/2009

  1. Ngoại ngữ Anh Văn Mức độ thành thạo:  B1 Chuẩn Châu Âu 

III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

1999-2008

Khoa Nông Nghiệp & SHƯD

Nghiên Cứu Viên

2008 - Nay

Khoa Môi trường & TNTN

Giảng Viên

  1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

            - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?)

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát đất xây dựng bản đồ đất cho các xã trong huyện Cai Lậy - TG

2000

địa phương

Tham gia

2

Khảo sát xây dựng bản đồ đất, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất vùng đệm U Minh Thượng

2001

địa phương

Tham gia

3

Đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bạc Liêu

2002

địa phương

Tham gia

4

Khảo sát phân vùng thích nghi 02 xã Long Hòa – Hòa Minh, Châu Thành, trà Vinh

2002

địa phương

Tham gia

5

Quy hoạch vùng sinh thái nông  nghiệp huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2006

địa phương

Tham gia

6

RESTORPEAT- Phát triển phương pháp cảnh báo nguy cơ cháy cháy rừng kết hợp sự hỗ trợ của công cụ GIS

2005-2008

Hợp tác EU thuộc dự án Asia-link: RESTORPEAT

Thành viên chuyên đề

7

Đánh giá tiềm năng độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang

2010

Tỉnh

Tham gia

8

Ứng dụng mã nguồn mở WEB-GIS để quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên Đồng bằng sông Cửu Long

2011

Cơ sở

Thành viên

9

Cải thiện năng suất, chất lượng cây khóm ở huyện Gò Quao - Biện pháp bảo quản chế biến sản phẩm sau thu hoạch

2012

Địa phương

Thành viên, Thư ký

10

Nghiên cứu sản xuất sỏi nhẹ Keramzit từ đất sét làm giá thể trồng cây kiểng ở Đồng bằng sông Cửu Long

2014

Cơ sở

Chủ nhiệm

11

Nghiên cứu sự thay đổi đặc tính hình thái phẩu diện đất phèn ĐBSCL sau hơn 20 năm canh tác

2016

Cơ sở

Chủ nhiệm

  1. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng  “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Giáo trình hệ thống thông tin địa lý

Lưu hành nội bộ

2005

 

+

2

Giáo trình thực tập hệ thống thông tin địa lý

Lưu hành nội bộ

2005

 

+

3

Giáo trình môn học hệ thống thông tin đất đai (LIM/LIS)

Lưu hành nội bộ

2006

+

 

4

Giáo trình thực tập môn học hệ thống thông tin đất đai (LIM/LIS)

Lưu hành nội bộ

2006

+

 

  1. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

Trần Văn HùngVõ Quang Minh, Ông Văn Ninh, Michel Miller. Thiết lập chỉ số báo cháy trong xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng khu vực bảo tòn Vồ Dơi, Cà Mau. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học Khoa Nông nghiệp & SHƯD, ÐHCT, 2006. Trang 59-68.

Trần Văn HùngVõ Quang Minh, Ông Văn Ninh, Michel Miller, 2008. Thiết lập bổ sung chỉ số báo cháy trong xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng khu vực bảo tồn Vồ Dơi, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học 2008:9 210-219, Trường Đại học Cần thơ.

Trần Văn HùngVõ Quang Minh, Ông Văn Ninh, Michel Miller, 2009. Thiết lập bổ sung chỉ số báo cháy trong xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng khu vực bảo tồn Vồ Dơi, tỉnh Cà Mau. Trong Bảo tồn rừng tràm và đất than bùn vùng U Minh Hạ - Cà Mau, chủ biên: PGS. TS. Võ Thị Gương. Nhà xuất bản Nông nghiệp.63-634.9/NN-09 04/49-09. Trang 124-139.

Võ Quang MinhTrần Văn Hùng, 2009. Quan hệ giữa hiện trạng thực vật che phủ khu vực vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau với giá trị DN (Digital Number) của ảnh viễn thám Worldview – 1. Tạp chí Khoa học đất Việt nam số 32/2009. ISSN 0868-3743. Trang 26-29.

Trần Văn HùngVõ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2010. Xây dựng phương pháp cảnh báo cháy rừng ở khu vực vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà mau, dưới sự hỗ trợ của hệ thống thông tin địa lý (GIS). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 32/2009. ISSN 1859-2333. Trang 97-106

Trần Văn Hùng, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, 2010. Đánh giá khả năng thích nghi đất đai vùng ven biển Bạc Liêu dưới sự hỗ trợ của hệ thống thông tin địa lý GIS. Kỷ Yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số 198-2010/CXB/209-05/NN.Trang 126-132.

Nguyễn Hiếu Trung, Trương Chí Quang, Vũ Đình Bách, Trần Văn Hùng, 2011. WebGIS trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Trang 375-383

Dương Minh Âu, Trần Văn Hùng2014. HYDROTOOLS – Phần mềm xử lý dữ liệu đo sâu hồi âm đơn tia chi phí thấp. Ứng dụng GIS Toàn Quốc 2014 – Tại Đại Học Cần Thơ. 774-784.

Dương Minh Âu,Trần Văn Hùng2014. HYDROTOOLS – Phần mềm xử lý dữ liệu đo sâu hồi âm đơn tia chi phí thấp. Ứng dụng GIS Toàn Quốc 2014 – Tại Đại Học Cần Thơ. 774-784

Trần Văn Hùng, Võ Quang Minh, Tạ Hoàng Trung. 2015. Nghiên cứu sản xuất sỏi nhẹ Keramzit từ đất sét làm giá thể trồng rau màu, cây kiểng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 40/2015. ISSN 1859-2333. Trang 120-127.

Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Phước Toàn, Trần Văn Hùng, Ngô Ngọc Hưng. 2015. Ảnh hưởng của bón phân phối trộn “Dicarboxylic Acid Polymer – DCAP” đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phèn ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 41/2015. ISSN 1859-2333. Trang 63-70.

Lê Phước Toàn, Lê Văn Khoa, Trần Văn Hùng, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2016. Đặc tính hình thái, lý hóa học và sử dụng đất phèn ở vùng Bán Đảo Cà Mau. Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 15/2016. ISSN 1859-4581. Trang 39-48.

Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2016. Hình thái và tính chất lý hóa học đất phèn vùng Tứ giác Long Xuyên. Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số Chuyên đề Nông nghiệp xanh tháng 11/2016. ISSN 1859-4581. Trang 57-65.

Lê Phước Toàn, Trần Ngọc Hữu, Trần Văn Hùng, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2016. Đặc điểm đất phèn vùng trũng Sông Hậu. Tạp chí Khoa học đất số 49/2016. ISSN 2525-2216.

Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng. 2017. Ảnh hưởng của bón lân bọc Dicacboxylic axit Polime (DCAP) đến hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, hấp thu lân và năng suất lúa trên đất phèn. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, tập 15, số 4: 371-379.

Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Ngô Ngọc Hưng. 2017. Ảnh hưởng của bón lân bọc Dicacboxylic axit Polime (DCAP) đến hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, hấp thu lân và năng suất lúa trên đất phèn. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, tập 15, số 4: 371-379.

Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng. 2017. Hình thái và tính chất lý, hóa học đất phèn vùng Đồng Tháp Mười. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu 2017 (2). ISSN 1859-2333. Trang 1-10.