LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vương Tuấn Huy                                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1988                                           Nơi sinh: Kiên Giang

Quê quán: Giồng Riềng, Kiên Giang                                           Dân tộc: Hoa

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                           Năm phong học vị: 2013

Chức vụ: Giảng viên                                                                 Năm phong: 2015

Đơn vị công tác : Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và TNTN

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ:  0917899243

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                                

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Quản lý đất đai                  

Nước đào tạo: Việt Nam                                                           Năm tốt nghiệp: 2010

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý Đất đai          Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: “Ứng dụng phần mềm AquaCrop để mô phỏng năng suất lúa do các yếu tố biến đổi khí hậu”

  1. Ngoại ngữ:  Anh văn Mức độ sử dụng: Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2012 – 2015

Bộ môn Tài nguyên Đất đai - Khoa Môi trường & TNTN, Đại học Cần Thơ.

Nghiên cứu viên

2015 - Nay

Bộ môn Tài nguyên Đất đai - Khoa Môi trường & TNTN, Đại học Cần Thơ.

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tê đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, Trường

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững các mô hình canh tác vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu

2013

Cấp trường

Tham gia

2.

Đề án phát triển cây sầu riêng huyện Cai Lậy,tỉnh Tiền Giang năm đến năm 2020

2014

Cấp tỉnh

Tham gia

3.

Phân tích các yếu tố kinh tế - xã hội – môi trường của các kiểu sử dụng đất trong điều kiện phát triển bền vững

2015

Cấp trường

Tham gia

4.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu long: thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền lúa (dự án CLUES)

2015

Hợp tác quốc tế

Tham gia

5

Phân tích yếu tố Kinh tế-Xã hội và Môi trường của các mô hình canh tác theo hướng phát triển bền vững (trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu)

2015

Cấp trường

Tham Gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Vương Tuấn Huy, 2013. Sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại các huyện ven biển tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 26: 46-54

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Trang Hoàng Như, 2013. Xác định các yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình canh tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 27: 68-75

Vương Tuấn HuyVăn Phạm Đăng TríNguyễn Hiếu TrungPhạm Thanh VũLê Quang Trí, 2013. Ứng dụng mô hình Aquacrop mô phỏng năng suất lúa trong điều kiện các yếu tố khí hậu thay đổi tại vùng Bắc quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 13(2013) Trang: 48

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, 2013. Điều tra khảo sát sự thay đổi mô hình canh tác theo khả năng thích ứng của người dân tại tỉnh Bạc Liêu. số 15 tr.24-31

Vương Tuấn Huy, Lê Quang Trí, Lê Thị Nương, Phạm Thanh Vũ, 2014. Phân tích các yếu tố xác định hệ thống canh tác giúp hỗ trợ trong đánh giá sử dụng đất đai. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Chuyên Đề Nông Nghiệp: 111-116

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Vương Tuấn Huy, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Nương, 2014. Ứng dụng phân tích đa tiêu chí hỗ trợ quyết định trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 31: 106-115

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy và Nguyễn Thị An Khương, 2016. Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 38-47.

Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Vương Tuấn Huy và Phan Chí Nguyện, 2016. Tác động của mặn và ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu đến tiềm năng thích nghi đất đai vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 71-83.

Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, 2016. Tiềm năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 42: 58-69

 Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ và Tôn Thất Lộc, 2017. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tương tác các chủ thể ở cấp độ chi tiết. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50b: 1-12.

Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hiếu Trung, Lê Quang Trí, Tôn Thất Lộc và Vương Tuấn Huy, 2017. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai để tối ưu hóa lợi nhuận nông hộ tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 54-63.