LÝ LỊCH KHOA HỌC

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lý Trung Nguyên                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/12/1992                      Nơi sinh: Cần Thơ   

Quê quán: Thới Lai, Cần Thơ                                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nghiên cứu viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Đại học Cần Thơ

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 294E4/4 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ                         

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0710-3-831005  NR:                           DĐ: 0932 85 21 25   

Fax:                                                                                        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Ngành học: Lâm Sinh         

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2013

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Quản Lý Tài Nguyên và Môi trường Năm cấp bằng: 2017    Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ       
  • Tên luận án: Đánh giá khả năng làm giảm năng lượng sóng triều của độ dày rừng ngập mặn ven biển tỉnh bạc Liêu

3. Ngoại ngữ: Anh văn                                 Mức độ sử dụng: good

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - nay

Bộ môn Tài nguyên đất đai, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Impacts of saline intrusion in the coastal areas on soil, water properties and production status of forestry-agriculture and agriculture farming systems in soc trang province

2017 - 2018

Small project

Chủ nhiệm

2

Đánh giá tác động của trồng Keo lai đến chất lượng mật ong và năng suất cá đồng khu vực rừng U Minh Hạ, Cà Mau.

2014 - 2017

Tỉnh

Tham gia

3

Application of CIFOR to study the Carbon accumulation in Rhizophora species in mangrove system at Ngoc Hien district, Ca Mau province

2012 - 2013

Trường

Tham gia

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố)

2017

Ly Trung Nguyen, Van Pham Dang Tri, Le Tan Loi, Jun Sasaki and Hisamichi Nobuoka (2017). Assessment of the ability of mangrove structures for attenuation of coastal wave energy: A case study in Bac Lieu province, Vietnam. APAC’s Conference 2017 in Philipin.

Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Effects of Acacia hybrid cultivation on osmosis water at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Can Tho University.

Phan Thi Ngoc Thuan, Le Tan Loi and Ly Trung Nguyen (2017). Study the impact of the planted bed in acid sulphate soil to zooplankton system in U Minh Ha forest zone, Ca Mau. Can Tho University. (in press)

2016

Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016). Mangrove structure variation under influences of tidal-inundation in the Bac Lieu coastal zone. Hochiminh city University of Natural Resources and Environment. Effect of Management of Natural Resources and Environment for Green Growth (SEMREGG) (in English).

 Nguyen, L,T., Tri, V,P,D., Loi, L,T., Sasaki, J and Nobuoka, H (2016).  Determine the thickness of mangroves to meet the potential to reduce the impact of tidal - wave on the Bac Lieu coastal zone. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Nguyen, L,T  and Tri, V,P,D (2016). Assessment the influences of  tidal-inundation to mangrove roots density in Bac Lieu Coastal. Ha Noi Forest University Conference Proceedings.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Bang., P,R (2016). Study and evaluation of honey quality in Acacia hybrid planting zone and Melaleuca cajuputi planting zone at U Minh Ha, Ca Mau. Can Tho University Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Thuan, P,T,N., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Study on the species composition of phytoplankton in Acacia hybrid and Melaleuca Cajuputi zone in U Minh Ha, Ca Mau. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

 Be, N,V,U., Loi, L,T and Nguyen, L,T (2016). Evaluation of the effects of Acacia hybrid cultivation on the soil properties at U Minh Ha forest, Ca Mau province. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333.

    2015

 Loi, L,T and Nguyen, L,T (2015). Study on the efficiency of cropping systems for the buffer zone of U Minh Ha National Park, U Minh district Ca Mau province. Can Tho university Publishing company. Journal of Science, Can Tho University. ISSN: 1859-2333. 69-80 pp.

 Loi, L,T., Nguyen, L,T and Thanh, N,T,H (2015). Evaluating of land use efficiency of Acacia hybrid and Melaleuca cajuputi in U Minh ha forest, Ca Mau province. Kien Giang University Conference Proceedings.